zdj172.jpg
verbasci_głowa_s.jpg
zdj192.jpg
zdj42.jpg
zdj60.jpg
IMG_0058.JPG
Zaplecze studenckie PDF Drukuj

Studenci studiów licencjackich i magisterskich mają własną pracownię, w której mogą wykonywać swoje prace badawcze. Pracownia wyposażona jest w niezbędne sprzęty i stwarza bardzo dobre warunki do realizacji tematów naukowych. Wszyscy studenci mogą liczyć na pomoc i wsparcie naszych pracowników. Każdy student wykonujący pracę badawczą albo projekt ma swojego opiekuna.

Osoby szczególnie uzdolnione, wykazujące zainteresowanie dalszą pracą naukową, mogą liczyć na możliwość kontynuacji swoich pasji w ramach studiów doktoranckich w naszym Zakładzie. Zapraszamy!

Wszyscy studenci uczęszczający na zajęcia dydaktyczne w Naszym Zakładzie mają do dyspozycji doskonale wyposażoną w sprzęt badawczy salę ćwiczeniową oraz salę seminaryjną.

Pokój licencjacko-magisterski.

Studencka sala ćwiczeniowa z zapleczem laboratoryjnym.

Studencka sala ćwiczeniowa z zapleczem laboratoryjnym.

Studencka sala seminaryjna.