pimpinellae_łuski.jpg
zdj109.jpg
zdj182.jpg
zdj131.jpg
zdj170.jpg
zdj80.jpg
Profil dydaktyczny PDF Drukuj

Pracownicy i doktoranci Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia kursowe (m.in. zoologia bezkręgowców, biologia konserwatorska), wykłady monograficzne, ćwiczenia i zajęcia terenowe dla studentów biologii (biologia człowieka, biologia eksperymentalna, mikrobiologia, przyroda oraz biologia środowiska) oraz ochrony środowiska.

W Zakładzie odbywa się również kształcenie licencjatów, magistrantów i studentów studiów doktoranckich.

Jesteśmy także obecni z wykładami i zajęciami praktycznymi na studiach podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”, gdzie kształcimy przyszłych ekspertów środowiskowych i przyrodników.

Poniżej przedstawiamy wykaz zajęć aktualnie prowadzonych przez pracowników Zakładu.

Przedmioty:

 1. Biologia konserwatorska, I mgr, 40 godz. na grupę w  ZBEiOB: prof. dr hab. D. Tarnawski, dr inż. M. Kadej, dr A. Malkiewicz
 2. Biologia konserwatorska, biol. stacjon., III lic (biol. środ.), wykład – 20 godz. w ZBEiOB: dr A. Smolis oraz dr inż. M. Kadej, ćwiczenia – 20 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Smolis.
 3. Biologia środowiska - Fauna Polski (wakacyjne ćwiczenia terenowe), ochr. środ., II lic., 6 godzin na grupę z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski.
 4. Biologia zwierząt, ochr. środ. II rok stacjon., ćwiczenia - 8 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Smolis oraz dr inż. M. Kadej.
 5. Biocenozy zwierząt (ćw. teren.), biol. stacjon., III lic., 8 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Kilian.
 6. Gatunki chronione, ochr. środ., I mgr, wykład – 5 godzin z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski, ćwiczenia – 7 godz. na grupę z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski.
 7. Ochrona bioróżnorodności gatunkowej w Polsce, III lic., VI semestr, wykład - 15 godz., ćwiczenia - 30 godz., prace terenowe - 15 godz., praca w laboratorium - 5 godz., seminaria - 10 godz.: dr Adrian Smolis (przedmiot do wyboru).
 8. Podstawy zoologii bezkręgowców (pozostałe specjalności), biol. I rok stacjon, wykład – 10 godz.: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyski, ćwiczenia - 15 godz. na grupę: dr A. Malkiewicz, dr A. Bodył oraz dr A. Kilian.
 9. Techniki badawcze w naukach biologicznych (prac. specjal.), biol. stacjon. I mgr zool. - techniki bad., 20 godz. na studenta: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyński, prof. dr hab. D. Tarnawski, dr inż. M. Kadej, dr A. Kilian, dr. A. Smolis, dr A. Malkiewicz.
 10. Zoologia bezkręgowców (ćw. terenowe), biol. środowiska, II lic., 15 godz. na grupę: doktoranci.
 11. Zoologia bezkręgowców (wakacyjne ćw. terenowe z fauny Polski), biol. środowiska, I lic., 35 godz. na grupę: dr A. Kilian, dr inż. M. Kadej, dr A. Smolis.
 12. Zoologia bezkręgowców (biologia środowiska), biol. I rok stacjon., wykład – 30 godz.: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyski, ćwiczenia: dr A. Kilian, dr A. Malkiewicz, dr A. Smolis, dr inż. M. Kadej oraz dr A. Bodył.
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pracownicy i doktoranci Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia kursowe (m.in. zoologia bezkręgowców, biologii konserwatorskiej), wykłady monograficzne, ćwiczenia i zajęcia terenowe dla studentów biologii (biologia człowieka, biologia eksperymentalna, mikrobiologia, przyroda oraz biologia środowiska) oraz ochrony środowiska.

W Zakładzie odbywa się również kształcenie licencjatów, magistrantów i studentów studiów doktoranckich.

Jesteśmy także obecni z wykładami i zajęciami praktycznymi na studiach podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”, gdzie kształcimy przyszłych ekspertów środowiskowych i przyrodników.

Poniżej przedstawiamy wykaz zajęć aktualnie prowadzonych przez pracowników Zakładu.

Przedmioty:

 1. Zoologia bezkręgowców (biologia środowiska), biol. I rok stacjon., wykład – 30 godz.: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyski, ćwiczenia - 30 w semestrze (razem 60 godzin) godz.: dr A. Kilian, dr A. Malkiewicz, dr A. Smolis, dr inż. M. Kadej oraz dr A. Bodył
 2. Podstawy zoologii bezkręgowców (pozostałe specjalności), biol. I rok stacjon, wykład – 10 godz.: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyski, ćwiczenia - 15 godz. na grupę: dr A. Malkiewicz, dr A. Bodył oraz dr A. Kilian
 3. Biocenozy zwierząt (ćw. teren.), biol. stacjon., III lic., 8 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Kilian
 4. Biologia konserwatorska, I mgr, 40 godz. na grupę w  ZBEiOB: prof. dr hab. D. Tarnawski, dr inż. M. Kadej, dr A. Malkiewicz
 5. Biologia konserwatorska, biol. stacjon., III lic (biol. środ.), wykład – 20 godz. w ZBEiOB: dr A. Smolis oraz dr inż. M. Kadej, ćwiczenia – 20 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Smolis
 6. Biologia zwierząt, ochr. środ. II rok stacjon., ćwiczenia - 8 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Smolis oraz dr inż. M. Kadej
 7. Biologia środowiska - Fauna Polski (wakacyjne ćwiczenia terenowe), ochr. środ., II lic., 6 godzin na grupę z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski
 8. Gatunki chronione, ochr. środ., I mgr, wykład – 5 godzin z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski, ćwiczenia – 7 godz. na grupę z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski
 9. Techniki badawcze w naukach biologicznych (prac. specjal.), biol. stacjon. I mgr zool. - techniki bad., 20 godz. na studenta: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyński, prof. dr hab. D. Tarnawski, dr inż. M. Kadej, dr A. Kilian, dr. A. Smolis, dr A. Malkiewicz we współpracy z prof. dr hab. L. Borowcem (ZBITE), dr hab. J. Świętojańską (ZBITE), dr R. Rutą (ZBITE) oraz prof. dr hab. W. Wesołowską
 10. Zoologia bezkręgowców (ćw. terenowe), biol. środowiska, II lic., 15 godz. na grupę: doktoranci
 11. Zoologia bezkręgowców (wakacyjne ćw. terenowe z fauny Polski), biol. środowiska, I lic., 35 godz. na grupę: dr A. Kilian, dr inż. M. Kadej, dr A. Smolis

Dydaktyka w ramach Studium Podyplomowego - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”:

 1. Chronione zasoby przyrodnicze Polski, wykład: dr A. Smolis
 2. Bezkręgowce Polski, wykład i ćwiczenia: dr inż. M. Kadej, dr A. Malkiewicz, prof. dr hab. D. Tarnawski