IMG_0544 (Custom).JPG
IMG_0312.JPG
zdj93.jpg
IMGP2639.JPG
IMGP2636.JPG
zdj140.jpg
Profil dydaktyczny PDF Drukuj

Pracownicy i doktoranci naszego Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia kursowe, wykłady monograficzne, ćwiczenia i zajęcia terenowe na studiach stacjonarnych I stopnia (kierunki: biologia, biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym) oraz na studiach stacjonarnych II stopnia (kierunki: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym). Wchodzimy także w skład zespołu dydaktycznego na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. Prowadzimy zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz dla dzieci i młodzieży (Mój Pierwszy Uniwersytet, zajęcia dla szkół itp.).

W Zakładzie odbywa się nieprzerwanie kształcenie licencjatów, magistrantów oraz studentów studiów doktoranckich.

Jesteśmy także obecni z wykładami i zajęciami praktycznymi na studiach podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca, gdzie kształcimy przyszłych ekspertów środowiskowych i przyrodników.

W ramach unijnego programu Erasmus+ kształcimy studentów i gościmy u sieie pracowników naukowych z krajów europejskich. Sami wyjeżdżamy za granicę w celu prowadzenia zajęć w tamtejszych jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Część przedmiotów prowadzona jest wyłącznie przez naszych pracowników, a część wspólnie z pracownikami innych jednostek naszego wydziału.

Poniżej podajemy tylko niektóre z szerokiej oferty przedmiotów prowadzonych przez pracowników Zakładu:

- Zoologia bezkręgowców

- Podstawy zoologii bezkręgowców

- Podstawy biologii mikrofauny

- Bezkręgowce Polski

- Rozmnażanie i rozwój bezkręgowców

- Biologia bezkręgowców

- Ewolucja i biologia bezkręgowców

- Environmental biology (w ramach programu Erasmus+)

- Conservation biology (w ramach programu Erasmus+)

- Różnorodność zwierząt, Biologia konserwatorska, Zoocenozy nizinne - przedmioty te odbywają się jako ćwiczenia wakacyjne w Rudzie Milickiej

- Ewolucja świadomości

- Bioetyka

- Problemy inwazji zwierząt w ochronie przyrody

- Biologia owadów

- Minimalizacja, kompensacja i monitoring przyrodniczy

- Zarządzanie bioróżnorodnością

- i wiele, wiele innych...

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu (sylabus, pracownicy prowadzący, koordynator) można znaleźć w systemie USOS.


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pracownicy i doktoranci Zakładu prowadzą wykłady i ćwiczenia kursowe (m.in. zoologia bezkręgowców, biologii konserwatorskiej), wykłady monograficzne, ćwiczenia i zajęcia terenowe dla studentów biologii (biologia człowieka, biologia eksperymentalna, mikrobiologia, przyroda oraz biologia środowiska) oraz ochrony środowiska.

W Zakładzie odbywa się również kształcenie licencjatów, magistrantów i studentów studiów doktoranckich.

Jesteśmy także obecni z wykładami i zajęciami praktycznymi na studiach podyplomowych Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”, gdzie kształcimy przyszłych ekspertów środowiskowych i przyrodników.

Poniżej przedstawiamy wykaz zajęć aktualnie prowadzonych przez pracowników Zakładu.

Przedmioty:

 1. Zoologia bezkręgowców (biologia środowiska), biol. I rok stacjon., wykład – 30 godz.: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyski, ćwiczenia - 30 w semestrze (razem 60 godzin) godz.: dr A. Kilian, dr A. Malkiewicz, dr A. Smolis, dr inż. M. Kadej oraz dr A. Bodył
 2. Podstawy zoologii bezkręgowców (pozostałe specjalności), biol. I rok stacjon, wykład – 10 godz.: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyski, ćwiczenia - 15 godz. na grupę: dr A. Malkiewicz, dr A. Bodył oraz dr A. Kilian
 3. Biocenozy zwierząt (ćw. teren.), biol. stacjon., III lic., 8 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Kilian
 4. Biologia konserwatorska, I mgr, 40 godz. na grupę w  ZBEiOB: prof. dr hab. D. Tarnawski, dr inż. M. Kadej, dr A. Malkiewicz
 5. Biologia konserwatorska, biol. stacjon., III lic (biol. środ.), wykład – 20 godz. w ZBEiOB: dr A. Smolis oraz dr inż. M. Kadej, ćwiczenia – 20 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Smolis
 6. Biologia zwierząt, ochr. środ. II rok stacjon., ćwiczenia - 8 godz. na grupę w ZBEiOB: dr A. Smolis oraz dr inż. M. Kadej
 7. Biologia środowiska - Fauna Polski (wakacyjne ćwiczenia terenowe), ochr. środ., II lic., 6 godzin na grupę z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski
 8. Gatunki chronione, ochr. środ., I mgr, wykład – 5 godzin z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski, ćwiczenia – 7 godz. na grupę z pracownikiem ZBEiOB: prof.dr hab. D. Tarnawski
 9. Techniki badawcze w naukach biologicznych (prac. specjal.), biol. stacjon. I mgr zool. - techniki bad., 20 godz. na studenta: dr hab. prof. UWr. D. Skarżyński, prof. dr hab. D. Tarnawski, dr inż. M. Kadej, dr A. Kilian, dr. A. Smolis, dr A. Malkiewicz we współpracy z prof. dr hab. L. Borowcem (ZBITE), dr hab. J. Świętojańską (ZBITE), dr R. Rutą (ZBITE) oraz prof. dr hab. W. Wesołowską
 10. Zoologia bezkręgowców (ćw. terenowe), biol. środowiska, II lic., 15 godz. na grupę: doktoranci
 11. Zoologia bezkręgowców (wakacyjne ćw. terenowe z fauny Polski), biol. środowiska, I lic., 35 godz. na grupę: dr A. Kilian, dr inż. M. Kadej, dr A. Smolis

Dydaktyka w ramach Studium Podyplomowego - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym „Ekoznawca”:

 1. Chronione zasoby przyrodnicze Polski, wykład: dr A. Smolis
 2. Bezkręgowce Polski, wykład i ćwiczenia: dr inż. M. Kadej, dr A. Malkiewicz, prof. dr hab. D. Tarnawski