verbasci_total_s.jpg
IMG_0172.JPG
zdj16.jpg
zdj146.jpg
zdj102.jpg
zdj33.jpg
Pracownia Protistologii Ewolucyjnej PDF Drukuj

Pracownia Protistologii Ewolucyjnej prowadzi badania w zakresie:

 

  • rekonstrukcji drzewa filogenetycznego Eukaryota ze szczególnym uwzględnieniem glonów posiadających plastydy wielobłonowe;
  • ewolucji wszystkich typów plastydów, tj. plastydów pierwotnych, wtórnych i trzeciorzędowych;
  • endosymbioz pierwotniaków z sinicami oraz glonami ze szczególnym uwzględnieniem ameby Paulinella chromatophora;
  • transformacji endosymbionta w organellum;
  • systemów importu białek do różnych kompartymentów w komórkach glonów i pierwotniaków;
  • dysmutaz nadtlenkowych u różnych przedstawicieli Protista.

 

 

Kierownikiem Pracowni jest dr Andrzej Bodył.