IMG_0460.JPG
zdj167.jpg
zdj64.jpg
zdj185.jpg
zdj153.jpg
zdj26.jpg
Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów PDF Drukuj

Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów koncentruje się na następujących tematach badawczych:

  • taksonomia, bionomia, biogeografia skoczogonków (Collembola) oraz chrząszczy z rodziny Leiodidae;
  • rekonstrukcja filogenezy i klasyfikacja;
  • morfologia i sekwencyjność stadiów przedimaginalnych;
  • eksperymenty hybrydyzacyjne testujące status gatunkowy i pokrewieństwo opisywanych taksonów;
  • barkoding DNA.

 

W skład zespołu Pracowni wchodzą:

·    prof. dr hab. Dariusz Skarżyński - kierownik Pracowni, dziekan WNB;

·    dr Aleksandra Kilian;

·    dr Adrian Smolis.