Mirsk - Przemkw 28.05.2012 (6).jpg
zdj49.jpg
pimpinellae_czułek_s.jpg
IMGP2684.JPG
zdj193.jpg
zdj151.jpg
Prace magisterskie - Strona 3 PDF Drukuj
 • Morfologia larw z plemienia Camiarini, Neocamiarus kuscheli Jeanel, 1957 i Inocatops sp. (Coleoptera, Leiodidae: Camiarini).
 • Morfologia porównawcza poczwarek z plemienia Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae).
 • Morfologia porównawcza larw z rodzaju Zearagytodes i Agyrtolasia (Coleoptera, Leiodidae, Agyrtodini).
 • Morfologia stadiów larwalnych Dasypelates gracilis i Eupelates transversestrigosus (Coleoptera: Leiodidae: Agyrtodini).
 • Morfologia stadiów larwalnych Dasypelates gracilis Portevin, 1907 i Eupelates tranversesestrigosus (Fairmaire& Germain, 1859) (Coleoptera: Leioidae: Camiarinae: Agyrtodini).
 • Morfologia larw wybranych gatunków skórników (Coleoptera: Dermestidae).
 • Motyle dzienne obszaru Natura 2000 "Bierutów" ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.
 • Motyle dzienne obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie.
 • Motyle (Lepidoptera) doliny środkowej Odry.
 • Motyle większe (Macrolepidoptera) Obniżenia Ścinawskiego (dolina środkowej Odry).
 • Motyle większe (Macrolepidoptera) doliny środkowej Prosny.
 • Ochrona populacji kozioroga dębosza Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Cerambycidae) w obszarze Natura 2000 "Dolina Widawy".
 • Ochrona i reintrodukcje Parnassius apollo (L.) w Polsce (Insecta: Lepidoptera: Heteroptera: Papilionidae).
 • Oecophoridae (Lepidoptera) Dolnego Śląska.
 • Omarlicowate (Coleoptera: Silphidae) Doliny Baryczy w okolicach Góry Śląskiej.
 • Onychiurinae (Colembolla) Czarnohory.
 • Opis larwy piątego pokolenia Chlamydocassis cribripennis (Boheman, 1850) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Goniocheniini).
 • Pentatomorpha rezerwatu „Stawy Milickie”.
 • Porównanie wybranych gatunków niepylaka apollo Parnassius apollo (Linneaus, 1758) metodami statystyczno-morfometrycznymi.
 • Prawne aspekty i praktyczne sposoby ochrony czerwończyka fioletka Lycaena helle (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) w południowo-zachodniej Polsce.
 • Prawo ochrony przyrody a ustawa o lasach na przykładzie obszaru Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie".
 • Proteazy romboidowe u wybranych przedstawicieli Protista: studium bioinformatyczno-filogenetyczne.
 • Przegląd żeńskich układów rozrodczych w plemieniu Blosyrini (Curculionoidea: Curculionidae: Brachyderinae).
 • Przeżycie gąsienic Maculinea teleius w gniazdach mrówek: Myrmica rubra i M. scabrinodis.
 • Rodzaj Isotomurus Börner, 1903 (Collembola, Isotomidae) w Polsce – monografia.
 • Rozmieszczenie naturowych gatunków owadów na terenie doliny rzeki Bystrzycy.
 • Rozsiedlenie pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli,1763) (Insecta, Coleoptera) w dolinie rzeki Odry przy zastosowaniu pułapek feromonowych.
 • Rozsiedlenie pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli,1763) (Insecta, Coleoptera) w dolinie rzeki Baryczy przy zastosowaniu pułapek feromonowych.
 • Rewizja rodzaju Ectatopsides Bovie, 1907 (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae: Cneorhinini).
 • Rewizja rodzaju Orophiopsis (Coleoptera: Curculionidae).
 • Rewizja skoczogonków (Colembolla) z rodzaju Thalassophorura.
 • Ryjkowce (Coleoptera: Curculionidae) okolic Stalowej Woli.
 • Ryjkowce (Coleoptera: Curculionidae) okolic Jarocina.
 • Ryjkowcowate (Coleoptera: Curculionidae) okolic Przemyśla.
 • Skoczogonki (Collembola) Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.
 • Skoczogonki (Collembola) towarzyszące śluzowcom (Mycetozoa) Wzgórz Strzelińskich.
 • Specyficzność związków z mrówkami a liczebność populacji u modraszków Phengaris (=Maculinea) (Lepidoptera: Lycaenidae) w Lesie Ratyńskim (Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą").
 • Stadia larwalne w plemieniu Leptodirini (Leiodidae, Cholevinae) na przykładzie Quaestus (Quaesticulus) pachecoi (Bolivar, 1915).
 • Strategia rozwojowa pierwotniaka Nosema apis (Zander, 1909) (Protozoa, Microspora, Nosimatidae).
 • Struktura zgrupowań skoczogonków (Collembola) epilitoralu wybranych potoków Pogórza Wałbrzyskiego.
 • Waloryzacja przyrodnicza "Wrzosowiska Przemkowskiego" (obszar chroniony Natura 2000) na podstawie epigeiczno-glebowych zgrupowań skoczogonków (Collembola).
 • Waloryzacja rezerwatu Ostrzyca Proboszczowicka.
 • Wodna heterofauna rezerwatu „Stawy Milickie”.
 • Wybiórczość pokarmowa koprofagicznych żukowatych (Coleoptera:Scarabaeidae) Wzgórz Trzebnickich.