zdj173.jpg
zdj81.jpg
IMGP2684.JPG
zdj73.jpg
zdj132.jpg
IMGP2669.JPG
Prace magisterskie - Strona 2 PDF Drukuj
 • Bioróżnorodność ważek (Odonata) na terenie powiatu grodzkiego wrocławskiego.
 • Budowa męskich narządów płciowych w obrębie podrodziny Brachyderinae (Coleoptera: Curculionidea).
 • Budowa sieci kolistej u Araneidae.
 • Budowa spermateki i jej znaczenie diagnostyczne w rodzaju Chelymorpha Boh. (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae).
 • Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) Lasu Wojnowskiego we Wrocławiu.
 • Chrząszcze (Coleoptera) Masywu Dzikowca w Górach Kamiennych.
 • Chrząszcze sprężykowate (Coleoptera, Elateridae) okolic Międzylesia.
 • Chrząszcze sprężykowate (Coleoptera, Elateridae) okolic Rudy Milickiej.
 • Curculionidae (Coleoptera) wybranych terenów województwa opolskiego.
 • Curculionoidea (Coleoptera) okolic Stalowej Woli.
 • Cykl życiowy, rozwój postembrionalny i zmienność morfologiczna Ceratophysella cf. armata (Nicolet, 1842) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Cykl życiowy, rozwój postembrionalny i zmienność morfologiczna Ceratophysella succinea (Gisin, 1949) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Cykl życiowy, rozwój postembrionalny i zmienność morfologiczna Hypogastrura distincta Axelson, 1902 (Collembola, Hypogastruridae).
 • Cykl życiowy, rozwój postembrionalny i zmienność morfologiczna u Hypogastrura socialis (Uzel, 1891) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Efektywność i warunki siedliskowe owipozycji oraz wybiórczość pokarmowa samic a kondycja populacji przeplatki maturnyEuphydryas maturna Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Nymphalidae) z Lasu Rędzińskiego we Wrocławiu.
 • Ewolucja systemu importującego białka do plastydów czterobłonowych.
 • Fauna sprężyków (Elateridae) okolic Bolesławca.
 • Fauna stawonogów towarzysząca gniazdom Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793) oraz Polistes dominulus (Christ, 1791) i P. nimpha (Christ, 1791) (Hymenoptera: Aculeata: Vespidae) w Beskidzie Wyspowym.
 • Katalog Coleoptera z bursztynu bałtyckiego.
 • Kózkowate (Cerambycidae, Coleoptera) związane z dębem (Quercus sp.) okolic Szprotawy.
 • Mechanizmy ewolucji plastydów czterobłonowych.
 • Metody hodowli chrząszczy sprężykowatych (Coleoptera, Elateridae).
 • Monografia Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae).
 • Monografia oprzędzika pręgowanego Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera – Curculionidae).
 • Monografia Sitona gressorius (Fabricius, 1792) i Sitona griseus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae).
 • Morfologia i biologia Neanura muscorum (Templeton, 1835).
 • Morfologia i taksonomia gatunków z grupy Protaphorura armata.


 •