zdj141.jpg
zdj70.jpg
G_pospolita samica.JPG
IMG_0460.JPG
zdj21.jpg
Mirsk - Przemkow 28.05.2012 (69).jpg
Prace magisterskie PDF Drukuj

Tematy prac magisterskich proponowane przez Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Bezkręgowców na lata 2014/2015 i 2015/2016 są dostępne pod linkiem. Zapraszamy do kontaktu z poszczególnymi pracownikami.

Obecnie realizowane w Zakładzie prace magisterskie:

 • Badania zachowań rozrodczych wybranych gatunków skoczogonków (Collembola).
 • Bionomia, rozsiedlenie i zagrożenia populacji przeplatki aurinii Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) pod Mirskiem.
 • Morfologia larw wybranych przedstawicieli podrodziny Cholevinae (Coleoptera, Leiodidae).
 • Morfologia larw z rodzaju Neopelatops (Coleoptera, Leiodidae, Camiarinae, Neopelatopini).
 • Rewizja rodzaju Omotrachelus Kolbe, 1883 (Coleoptera: Curculionidae).
 • Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe i projekt ochrony subpopulacji jelonka rogacza Lucanus cervus (Linnaneus, 1758) (Coleoptera: Lucanidae) na Wzgórzach Trzebnickich.
 • Rozsiedlenie, wymagania siedliskowe, zagrożenia i propozycje czynnej ochrony barczatki kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) w północnej części obszaru Natura 2000 „Dolina Widawy”.
 • Występowanie i wybiórczość siedliskowa szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Anisoptera, Cordulegastridae) na Wzgórzach Trzebnickich.

 

Wybrane, zrealizowane w Zakładzie prace magisterskie:

 • Allometria subpopulacji Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Lucanidae) z zachodnio-południowej Polski.
 • Analiza ilościowa subpopulacji barczatki kataks Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) na podstawie inwentaryzacji gąsienic w oprzędach we Wrocławiu.
 • Analiza ilościowa wybranych gatunków larw Dermestidae w warunkach hodowlanych.
 • Analiza morfometryczna puszek głowowych stadiów młodocianych (preimaginalnych) przeplatki maturny Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Nymphalidae) na przykładzie populacji dolnośląskiej.
 • Analiza wybranych parametrów sieci kolistej pająków Araneus diadematus, Araneus quadratus i Nuctenea umbratica (Araneidae).
 • Analiza zmienności cech na podstawie wybranych samców gatunków z rodzaju Scopula Schrank.
 • Analiza zmienności wybranych gatunków z rodzaju Entephria (Hubner 1825) (Lepidoptera: Geometridae, Larentiinae).
 • Badania morfologiczno-taksonomiczne nad Ceratophysella engadinensis (Gisin, 1949) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Badania nad cyklem życiowym Sarcophaga carnaria (Diptera: Sarcophagidae).
 • Badania nad fauną towarzyszącą w zasiedlonych ulach pszczelich pasieki w Drezdenku (Kotlina Gorzowska).
 • Badania nad fauną wybranych rodzin motyli (Lepidoptera) w okolicach Legnicy.
 • Badania nad polimorfizmem Ceratophysella bengtssoni (Ågren, 1904) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Badania nad wpływem czynników środowiskowych cyklem życiowym Sarcophaaga carnaria (Diptera: Sarcophagidae).
 • Badania nad zmiennością morfologiczną Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Badania porównawcze nad zmiennością morfologiczną Schaefferia emucronata Absolon, 1900 i Schaefferia willemi (Bonet, 1930) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) Masywu Ślęży.
 • Biegaczowate - Carabidae rezerwatów Ostrzyca Proboszczowicka i Wąwóz Myśliborski.
 • Biologia Amalorrhynchus melanarius (Stephens, 1831) (Coleoptera, Curculionidae).
 • Biologia i opis stadiów preimaginalnych Cionus nigritarsis (Reiter, 1904) (Coleoptera: Curculionidae).
 • Biologia i opis stadiów preimaginalnych Gymnetron tetrum (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Curculionidae).
 • Biologia i opis stadiów preimaginalnych Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) (Coleoptera: Curculionidae).
 • Biologia poczwarek w plemieniu Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae).
 • Biologia pienińskiej populacji Parnassius apollo (L.) (Insecta: Lepidoptera: Heteroneura: Papilionidae).
 • Biologia rozrodu Hypogastrura assimilis (Krausbauer, 1898) (Collembola, Hypogastruridae).
 • Bionomia subpopulacji wybranych ksylofagicznych gatunków chrząszczy (Coleoptera) na obszarze Natura 2000 “Grądy w Dolinie Odry”.
 • Bionomia, struktura i zagrożenia subpopulacji czerwończyka fioletka Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Lycaenidae) na obszarze Natura 2000 „Bierutów".
 • Bionomia i preferencje siedliskowe pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) w warunkach naturalnego lasu liściastego, na przykładzie rezerwatu SOO „Źródliska koło Zimnej Wody".