zdj198.jpg
zdj183.jpg
zdj14.jpg
zdj163.jpg
hyllus1.jpg
zdj83.jpg
Prace licencjackie - Strona 3 PDF Drukuj
 • Mimikra u pająków ze szczególnym uwzględnieniem myrmekomorfii.
 • Morfologia larwalna Geometridae.
 • Narządy strydulacyjne u owadów.
 • Narządy zmysłu chemicznego u dorosłych motyli (Lepidoptera).
 • Narządy zmysłów larw Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae).
 • Odżywianie się grzybami u skoczogonków (Collembola).
 • Opieka rodzicielska u pająków.
 • Owady użyteczne w gospodarce człowieka.
 • Partenogeneza u zwierząt bezkręgowych.
 • Pokarm i sposoby jego pobierania u Curculionidae w ekosystemie lasu iglastego na przykładzie sosny i świerka.
 • Problemy taksonomiczne w rodzaju Protaphorura (Colembolla, Onychiuridae).
 • Przegląd systemów klasyfikacji u Elateridae.
 • Przystosowania chrząszczy do życia w środowisku wodnym.
 • Przystosowanie chrząszczy do ksylofagi.
 • Rola skoczoogonków w dekompozycji związków organicznych w różnych ekosystemach.
 • Skóra człowieka miejscem bytowania pasożytów.
 • Specjalizacja rodziny pszczelej i wzajemne oddziaływania osobników w gnieździe na przykładzie Apis mellifera (Aculeata, Apidae).
 • Specyfika, różnorodność i konsekwencje oddziaływań pasożyt-żywiciel w obrębie kleszczy z rodzin Argasidae i Ixodidae.
 • Społeczne zachowania gąsienic u barczatkowatych (Lepidoptera: Lasocampidae).
 • Sposoby odżywiania się chrząszczy (Coleoptera).
 • Sposoby odżywiania się muchówek (Diptera), imagines.
 • Stan badań nad doborem płciowym u motyli (Lepidoptera).
 • Stan poznania entomofauny lądowej rezerwaty „Stawy Milickie”.
 • Stan wiedzy o zapisie i bioróżnorodności owadów kopalnych.
 • Strategie obronne Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae).
 • Strategie pokarmowe chrząszczy z rodziny Leiodidae.
 • Symbioza chrząszczy z owadami społecznymi.
 • System kast u mrówek i jego znaczenie w sukcesie ewolucyjnym.
 • Typy sieci pajęczych.
 • Ubarwienie u owadów i jego znaczenie.
 • Wpływ hormonów na wybrane zagadnienia z biologii owadów.
 • Współoddziaływania mrówek (Formicidae) z innymi owadami
 • Zachowania łowieckie pająków z rodzaju Portia.
 • Zachowania przedkopulacyjne u pająków z rodziny Theridiidae.
 • Zachowania seksualne stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae).
 • Zjawisko mimetyzmu u motyli (Lepidoptera).
 • Zjawisko myrmekofilii u Coleoptera.
 • Zjawisko parazytoidyzmu u owadów.
 • Zoofagiczne sposoby odżywiania się motyli (Lepidoptera).


 •