zdj170.jpg
IMG_0520 (Custom).JPG
IMGP2638.JPG
pimpinellae_pygidium_s_2_a.jpg
zdj83.jpg
zdj14.jpg
Prace licencjackie PDF Drukuj

Tematy pracy licencjackich proponowanych przez Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców w roku 2014/2015 i 2015/2016:

 1. Dlaczego owady są najliczniejszą w gatunki grupą organizmów na ziemi? (dr Aleksandra Kilian)
 2. Larwa - co to takiego? Przegląd różnych grup bezkręgowców. (dr Aleksandra Kilian)
 3. Narządy zmysłów u owadów. (dr Aleksandra Kilian)
 4. Niesporczaki (Tardigrada) - kosmiczne zwierzęta. Aktualny stan wiedzy. (dr Aleksandra Kilian)
 5. Rozwój pozazarodkowy u owadów i jego znaczenie w sukcesie ewolucyjnym. (dr Aleksandra Kilian)
 6. Związek Wolbachia z Arthropoda - symbiont czy obcy? (dr Aleksandra Kilian)
 7. Rola „martwego drewna” w lasach. (prof. dr hab. Dariusz Tarnawski)
 8. Rozsiedlenie kozioroga dobosza Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) na terenie Wrocławia. (prof. dr hab. Dariusz Tarnawski)
 9. Znaczenie starych drzew dla bezkręgowców. (prof. dr hab. Dariusz Tarnawski)
 10. Kleptokaryon - osobliwe jądro komórkowe występujące u orzęsków z rodzaju Myrionecta. (wymagana dobra znajomość języka angielskiego) (dr Andrzej Bodył)
 11. Czy motyle potrafią pływać? Ekologiczne przystosowania motyli do środowisk wodnych. (dr Adam Malkiewicz)
 12. Problemy ochrony motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) w Polsce. (dr Adam Malkiewicz)
 13. Zachowania godowe u ważek (Odonata). (dr Adam Malkiewicz)
 14. Adaptacje owadów do niskich temperatur. (dr inż. Marcin Kadej)
 15. Inwazyjne gatunki bezkręgowców (z wyłączeniem owadów). (dr inż. Marcin Kadej)
 16. Inwazyjne gatunki owadów. (dr inż. Marcin Kadej)
 17. Monitoring populacji owadów – rola, znaczenie, metody. (dr inż. Marcin Kadej)
 18. Zachowania godowe bezkręgowców (z wyłączeniem owadów). (dr inż. Marcin Kadej)
 19. Zachowania godowe owadów. (dr inż. Marcin Kadej)
 20. Znaczenie owadów dla ekosystemów naturalnych i gospodarki. (dr inż. Marcin Kadej)
 21. Bioindykacyjne własności skoczogonków (Collembola). (dr hab. prof. Dariusz Skarżyński)
 22. Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) jako indykatory naturalności lasów. (dr hab. prof. Dariusz Skarżyński)
 23. Wpływ fragmentacji siedlisk na faunę skoczogonków (Collembola). (dr hab. prof. Dariusz Skarżyński)

 

Tematy prac licencjackich dedykowanych dla kierunku Ochrona Środowiska na rok 2014/2015 i 2015/2016:

 1. Różnorodność biologiczna - znaczenie, zagrożenia, propozycje badań i ochrony. [dr inż. Marcin Kadej]
 2. Koeweolucja owadów i roślin. [dr inż. Marcin Kadej]
 3. Zachowania godowe owadów (dr inż. Marcin Kadej).
 4. Zachowania godowe bezkręgowców (z wyłączeniem owadów) (dr inż. Marcin Kadej).
 5. Fizjologiczne adaptacje owadów do niskich temperatur (dr inż. Marcin Kadej).
 6. Monitoring populacji owadów – rola, znaczenie, metody (dr inż. Marcin Kadej).
 7. Inwazyjne gatunki owadów (dr inż. Marcin Kadej).
 8. Znaczenie owadów dla ekosystemów naturalnych i gospodarki (dr inż. Marcin Kadej).
 9. Aktualne trendy w badaniach speleobiologicznych. [dr Aleksandra Kilian]
 10. Związek Wolbachia z Arthropoda - symbiont czy obcy? [dr Aleksandra Kilian]
 11. Znaczenie gąbek (Porifera) w przyrodzie i gospodarce. [dr Aleksandra Kilian]
 12. Aktualny stan wiedzy o niesporczakach (Tardigrada). [dr Aleksandra Kilian]
 13. Znaczenie dziuplastych drzew dla ochrony owadów w biocenozach leśnych. [prof. dr hab. Dariusz Tarnawski]
 14. Mechanizmy obronne u gąsienic motyli (Lepidoptera). [dr Adam Malkiewicz]
 15. Przystosowania do endofagicznego trybu życia gąsienic motyli (Lepidoptera). [dr Adam Malkiewicz]
 16. Czy ochrona prawna owadów ma sens? [dr Adrian Smolis]
 17. Skoczogonki (Collembola) jako bioindykatory. [dr hab. prof. Dariusz Skarżyński]
 18. Mechanizmy obronne u ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionidae). [dr Jarosław Kania]
 19. Zachowania godowe u muchówek (Insecta: Diptera). [dr Jarosław Kania]