DSCN1771.JPG
IMG_0489 (Custom).JPG
IMG_0109.JPG
zdj69.jpg
zdj87.jpg
zdj36.jpg
Prace doktorskie PDF Drukuj

Proponowane tematy prac doktorskich

prof. dr hab. Dariusz Tarnawski:


dr hab. Dariusz Skarżyński, prof. nadzw.:

 • Rodzina Bourletiellidae (Collembola, Symphypleona) w Polsce – taksonomia, bionomia, biogeografia.
 • Rodzaj Arrhopalites (Collembola, Symphypleona) w Polsce – taksonomia, bionomia, biogeografia.

 

Obecnie realizowane w Zakładzie prace doktorskie:

 • Bionomia i morfologia stadiów preimaginalnych Scoparinae (Lepidoptera: Crambidae)
 • Ceratophysella Zachodniej Palearktyki
 • Bionomia nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) ze szczególnym uwzględnieniem warunków siedliskowych
 • Analiza diety oraz zasobności żerowisk kolonii rozrodczych nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera: Vespertilionidae).
 • Taksonomia rodzaju Orchesella Templeton, 1835 (Collembola, Entomobryidae) w świetle badań nad zmiennością ubarwienia ciała i hybrydyzacją w warunkach laboratoryjnych.
 • Morfologia porównawcza i filogeneza stadiów larwalnych chrząszczy z plemienia Leptodirini rejonu kantabryjskiego (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae).

 

Wybrane, zrealizowane w Zakładzie prace doktorskie:

 • Analiza procesów nabywania organelli komórkowych na przykładzie złożonych plastydów Chromista i Chlorarachniophyta.
 • Analiza strukturalna, funkcjonalna i filogenetyczna genomu plastydu peridininowego u bruzdnic (Dinoflagellata).
 • Analiza porównawcza stadiów preimaginalnych polskich przedstawicieli rodzaju Cyclophora Hubner (Lepidoptera: Geometridae).
 • Klasyfikacja filogenetyczna Hypogastruridae (Collembola).
 • Klasyfikacja filogenetyczna rodzaju Gyponychus Pascoe, 1870 (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae: Cneorhinini).
 • Morfologia i filogeneza młodszych stadiów rozwojowych chrząszczy z plemienia Agathidiini (Coleoptera: Leiodidae).
 • Neanurinae (Collembola: Neanuridae) Polski.
 • Rewizja i klasyfikacja rodzaju Anthrenus O. F. Muller, 1764 (Coleoptera: Dermestidae).