zdj175.jpg
zdj107.jpg
G_pospolita samica.JPG
zdj119.jpg
IMG_0312.JPG
pimpinellae_czułek_s.jpg
Popularyzacja nauki PDF Drukuj
 1. Malkiewicz A. 2002. Wykład pt. " Kryptyczne ćmy, czyli jak nie dać się zjeść" w ramach cyklu prelekcji w Muzeum Przyrodniczym, Jelenia Góra - Cieplice, 14.03.2002.
 2. Kadej M. 2005. Wykład pt. "Społeczeństwa owadów" w ramach cyklu prelekcji w Muzeum Przyrodniczym, 16.11.2005.
 3. Kadej M., Smolis A. 2008. Wykład pt. "Z życia próchnojada. Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na Dolnym Śląsku" w ramach cyklu prelekcji w Muzeum Przyrodniczym, 18.09.2008.
 4. Kadej M., Smolis A. 2008. Wykład pt. "O największym rogaczu w Polsce (czyli wszystko o jelonku rogaczu)" w ramach cyklu prelekcji w Muzeum Przyrodniczym, Jelenia Góra - Cieplice, 23.10.2008.
 5. Gil R. 2010.  Wykład pt. „Problemy odpadów – przegląd zagadnienia”, Milicz - Zespół Szkół Leśnych, 15.06.2010.
 6. Gil R. 2010.  Wykład pt. „Z życia kierunku Ochrona Środowiska – wyjazdy terenowe, praktyki, koła naukowe”, Milicz - Zespół Szkół Leśnych, 15.06.2010.
 7. Gil R. 2010.  Wykład pt. „Niekonwencjonalne sposoby pozyskania energii”, Milicz - Zespół Szkół Leśnych , 24.11.2010.
 8. Gil R. 2010.  Wykład pt. „Dlaczego warto interesować się środowiskiem – problematyka studiów Ochrony Środowiska”, Milicz - Zespół Szkół Leśnych, 24.11.2010.
 9. Kadej M., Smolis A. 2010. Wykład pt. "Dlaczego chronimy aleje? Walory przyrodnicze", Krośnice - gimnazjum, 24.11.2010.
 10. Kadej M., Smolis A. 2010. Wykład pt. "Pachnica dębowa - jak z nią żyć?" w ramach projektu „Drogi dla Natury", 10.06.2010, Wrocław.
 11. Kadej M., Smolis A. 2010. Wykład pt. "Gospodarka leśna na obszarach bytowania chronionych gatunków owadów", Milicz - Zespół Szkół Leśnych, 24.11.2010.
 12. Kania J. 2010. Wykład połączony z warsztatami pt. "Metody zbierania owadów do celów naukowych i kolekcjonerskich" w ramach "Dolnośląskiego Festiwalu Nauki", Wrocław, 07.09.2010.
 13. Malkiewicz A., Myśków E., Konikiewicz M., Zawisza M. 2010. Warsztaty pt. "Tajemnicze życie owadów" w ramach  "Dolnośląskiego Festiwalu Nauki", Wrocław - Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Mennicza 21/23, 21.09.2010.
 14. Adamczyk B. 2011. Wykład oraz  warsztaty pt. " Natura 2000 dla Gminy Czernica" w ramach projektu " Liderzy Natury–ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”, Chrząstawa Wielka, 03.2011.
 15. Adamczyk B. 2011. Wykład połączony z warsztatami pt. " Natura 2000 dla Gminy Czernica" w ramach projektu " Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”, Dobrzykowice, 03.2011.
 16. Myśków E. 2011. Referat pt. "The Bionomii of Scare fritillary Euphydryas maturna Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Nymhalidae) in Lower Silesia" wygłoszony w ramach IV International Conference of Young Naturalists „From Biotechnology to Environment Protection”, 17-20. XI. 2011 Zielona Góra (II nagroda za referat).
 17. Kadej M. 2011.  Wykład pt. "Tajemnice owadów" w ramach projektu "Mój pierwszy uniwersytet", 05.02.2011, Wrocław.
 18. Kania J. 2011. Wykład połączony z warsztatami pt. "Jak stworzyć kolekcje owadów?" w ramach "Dolnośląskiego Festiwalu Nauki", Wrocław, 20.09.2011.
 19. Kilian A. 2011. Wykład pt. "Uniwersytet Dzieci: Dlaczego Darwin badał dżdżownice?" w ramach projektu "Uniwerystet Dzieci", Wrocław.
 20. Konikiewicz M. 2011. "Taxonomy of the genus Isotomurus (Collembola, Isotomidae) as an example of species concepts conflict" w ramach sesji posterowej na VI International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology to Environment Protection", 17-20. XI. 2011 Zielona Góra (II nagroda za poster).
 21. Malkiewicz A., Stelmaszczyk R. 2011. Warsztaty pt. "Gdzie motyle mają pyłek? Warsztaty z lepidopterologii - odkrywanie" w ramach projektu "Uniwerystet Dzieci", Wrocław, 2011-03-12; 2011-03-26.
 22. Furgoł M., Niedojad K. 2012. Wystawa z prezentacją pt. "Misterne kształty i barwy wśród bezkręgowców" w ramach "Nocy Biologów", Wrocław, 11.01.2011.
 23. Salata S. 2013a. Prelekcja pt. "Niemoralne owady" oraz pokaz zbiorów entomologicznych w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013.
 24. Stach M., Adamczyk B., Salata S. 2012b. Laboratorium pt. "Wielkie cięcie" w ramach "Nocy Biologów", Wrocław, 13.01.2011.
 25. Stach M., Adamczyk B., Salata S. 2012c. Warsztaty pt. "Wielkie cięcie" w ramach "Nocy Odkrywców", Chojnów, 24.03.2012.
 26. Kadej M., Smolis A. 2012d. Czynny udział w grancie edukacyjnym „Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5. „Projekty innowacyjne”, zatwierdzony do realizacji pilotażowej i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt koordynowany przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a realizatorem w zakresie biologii był Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Ruda Milicka, 22.05.2012.
 27. Myśków E., Malkiewicz A. 2012e. Blastobasis huemeri Sinev, 1994 (Lepidoptera: Blastobasidae) - bionomia nowego gatunku motyla w faunie Polski. XXXV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego - Badania faunistyczne nad motylami Polski - Mapa Bioróżnorodności Izabelin, 1-3.06.2012.
 28. Kadej M. 2012f. Przygotowanie i przeprowadzenie  warsztatu wdrożeniowego dla PachnicoEkipy w ramach projektu "Kraina Pachnicy" we współpracy ze Stowarzyszeniem Trójrzecze w Bolesławcu, Bolesławiec, zaplanowane na 22.06.2012.
 29. Sala A., Tomalak M. 2012f. Warsztaty pt. „Z siatki na szpilkę czyli o metodach preparacji owadów” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław, 22.09.2012r, 25.09.2012r.
 30. Tarnawski D. 2012g. Udział w konferencji pn. „Pomnik przyrody, świadek historii” (22 czerwca 2012 r.) zorganizowanej w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy. Podczas konferencji prof. dr hab. Dariusz Tarnawski (prezesa Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej) omówił rolę i znaczenie ochrony przyrody w obszarach zabudowy miejskiej oraz sens ustanawiania pomników przyrody w miastach. Dr Damian Siedlecki (Stowarzyszenie dla Oleśnicy) przedstawił wytypowane do uznania za pomniki przyrody drzewa. O postaciach związanych z historią Oleśnicy, których imiona mają nosić nowo ustanawiane pomniki przyrody, opowiadał dr Marek Nienałtowski [dwie notatki w lokalnej prasie („Panorama Oleśnicka” i „Oleśniczanin”) o tej konferencji zamieszczone w dniu 27 czerwca 2012 r.]
 31. Kadej M. 2012h. Wykład pt. "Bioróżnorodność na terenie parków krajobrazowych", Jelenia Góra, zaplanowane 12.09.2012.
 32. Kadej M. 2012i. Czynny udział w grancie edukacyjnym „Szlifowanie diamentów – innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5. „Projekty innowacyjne”, zatwierdzony do realizacji pilotażowej i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt koordynowany przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a realizatorem w zakresie biologii był Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, zaplanowane na 6-7.10.2012.
 33. Kadej M., Smolis A. 2012j. Wykład "Przyrodnicza waloryzacja drzew – jak dokonać oględzin drzewa pod kątem gatunków chronionych" w ramach szkolenie pt. "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew", Urząd Miejski w Siechnicach, 6 listopada 2012.
 34. Kadej M. 2012k. Wykład pt. "Bioróżnorodność owadów" w ramach projektu ,,Zachowanie śladów bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Aula w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze, 13.11.201 (wykład).
 35. Kadej M. 2012l. Wykład o pachnicy dębowej oraz przeprowadzenie  warsztatu wdrożeniowego dla PachnicoEkipy w ramach projektu "Kraina Pachnicy" we współpracy ze Stowarzyszeniem Trójrzecze w Bolesławcu, Lubiechowa, 24.11.2012.
 36. Smolis A., Kadej M., Zając K. 2012m. Wykład pt. "Pachnica dębowa i kozioróg dębosz – siedliska, stan zbadania populacji, perspektywy ochrony w Krainie Łęgów Odrzańskich", Brzeg Dolny, 28.11.2012 (wykład).
 37. Sala A. 2013n. Wykład pt. „Kompleksowa inwentaryzacja fauny i flory terenu Kopalni Surowców Mineralnych "Szczytniki" jak podstawa przygotowania wytycznych do rekultywacji przyjaznej środowisku – część entomologiczna” na zebraniu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Wrocław, 5.12.2012.
 38. Kadej M., Smolis A. 2012o. Wykład pt. „Naturowe” gatunki owadów – rozpoznawanie, rozmieszczenie, biologia, siedliska, ochrona", BULiGL w Brzegu, 14.12.2012 (wykład).
 39. Kadej M., Smolis A. 2012p. Wykład "Przyrodnicza waloryzacja drzew – jak dokonać oględzin drzewa pod kątem gatunków chronionych" w ramach szkolenie pt. "Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew", Urząd Gminy w Męcince, 13.12.2012 (wykład).
 40. Gil R., Myśków E., Zieleniewska M., Zawisza M. 2013a. Organizacja i przeprowadzenie prelekcji, warsztatów i wystawy pt. "Nie bądź mięczakiem - oznacz to!" w ramach ogólnokrajowego projektu popularnonaukowego "Noc Biologów 2013", Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Bezkręgowców. 11.01.2013.
 41. Salata S. 2013b. Prelekcja pt. „Niewolnictwo wśród mrówek” w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013.
 42. Michalski M., Sala A. 2013c. Prelekcja pt. „Rytuały godowe wśród owadów” w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013.
 43. Tomalak M. 2013d. Prelekcja pt. „Owady jako ektopasożyty” w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013.
 44. Zaremba E. 2013e. Prelekcja pt. „Owady i pajęczaki w twoim domu” w ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013.
 45. Michalski M., Sala A., Salata S., Tomalak M., Zaremba E. 2013f. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pt. „Obalamy entomologiczne mity” oraz wystawy gablot z owadami ramach Nocy Biologów, Wrocław, 11.01.2013.
 46. Kadej M. 2013h. Wykład pt. "O czym piszczą w trawie owady?" w ramach cyklu "Środowe spotkania z przyrodą", Wrocław, 23.01.2013.
 47. Malkiewicz A., Stelmaszczyk R. 2013i. Warsztaty na kierunku "Odkrywanie": Dlaczego motyle mają kolorowe skrzydła? w ramach "Uniwersutetu dzieci", Wrocław, 16.03.2013.
 48. Gil R., 2013j. Organizacja i przeprowadzenie prelekcji w ramach osobiście zainicjowanego spotkania dla 3 klas gimnazjum nr. 14 we Wrocławiu pt. "Być biologiem... Czy warto?", Wrocław 19.03.2013 (wykład/prelekcja).
 49. Gil R., 2013k. Organizacja i przeprowadzenie prelekcji w ramach osobiście zainicjowanego spotkania w gimnazjum nr. 14 we Wrocławiu pt. "Wybrane gatunki chronionych owadów - dlaczego się je chroni?", Wrocław 26.03.2013 (wykład/prelekcja).
 50. Gil R., 2013l. Organizacja i przeprowadzenie prelekcji w ramach osobiście zainicjowanego spotkania w gimnazjum nr. 14 we Wrocławiu pt. "Czy martwe drewno jest naprawdę martwe?", Wrocław 16.04.2013 (wykład/prelekcja).
 51. Gil R., 2013m. Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez PaństwowDe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w ramach "Oleśnickiej Nocy z Przyrodą" pt. "Mięczaki w naszym otoczeniu", Oleśnica 19.04.2013.
 52. Gil R., 2013n. Udział w Konferencji Naukowej Środowisko Dolnego Śląska Oczami Przyrodników, wystąpienie pt. "Nowy gatunek dla Polski odkryty w centrum miasta", Wrocław 20.04.2013 (udział czynny). Zajęcie I miejsca za najlepszy referat.
 53. Gil R., 2013o. Udział w Konferencji Naukowej Ochrona Środowiska - wyzwania i perspektywy w XXI wieku, wystąpienie pt. "Problem ochrony nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) w Polsce", Wrocław 6-7.06.2013 (udział czynny). Zajęcie I miejsca za najlepszy referat.
 54. Gil R., 2013p. Organizacja i przeprowadzenia zajęć pt. "Nie bądź mięczakiem - oznacz to!" w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 20.09.2013
 55. Gil R., Banasiak E., Bednarczuk J., 2013r. Organizacja i przeprowadzenie interaktywnego pokazu pt. "Owady potrzebne i pożyteczne" w Parku Wiedzy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 21-22.09.2013.
 56. Gil R., 2013s. Organizacja i przeprowadzenie interaktywnych pokazów pt. "Nie bądź mięczakiem - oznacz to!" w Gimnazjum nr. 13 we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 24.09.2013.
 57. Gil R., 2013t. Organizacja i przeprowadzenie interaktywnych pokazów pt. "Wybrane gatunki chronionych owadów - dlaczego się je chroni!" w Gimnazjum nr. 29 we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 25.09.2013.
 58. Gil R., 2013u. Organizacja i przeprowadzenie interaktywnych pokazów pt. "Nie bądź mięczakiem - oznacz to!" w Gimnazjum nr. 17 we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 27.09.2013.
 59. Kilian A., Miazga B., 2013w. Warsztaty „Dlaczego komar bzyczy?” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauk, Wrocław,24.09.2013.
 60. Pietraszko M. 2013. Wykład "Chatka Puchatka - zbuduj domek dla zwierzaka". Podsumowanie projektów Create Better Future. Unilever. Warszawa. 21.06.2013.
 61. Pietraszko M. 2013. Wykład i warsztaty polegające na tworzeniu sztucznych schronień dla zwierząt w ramach projektu "Chatka Puchatka - zbuduj domek dla zwierzaka". Wrocław, Zielona Góra, Lubsza 2013
 62. Dawidowicz A., 2014. Warsztaty pt. "Tajemniczy i dziki świat egzotycznych stawonogów - kolorowe, zaskakujące, jadowite i zupełnie nieszkodliwe - masz odwagę je poznać?" w ramach Nocy Biologów, 10.01.2014.
 63. Kiałka A., Sala A., 2014a. Warsztaty pt. "Dymorfizm u owadów - czyli nie tylko wojna płci" w ramach Nocy Biologów, 10.01.2014.
 64. Tomalak M., 2014b. Warsztaty pt. "Pokaż mi swoje skrzydełka, a powiem Ci kim jesteś - różnorodność w świecie owadów" w ramach Nocy Biologów, 10.01.2014.
 65. Gil R., 2014c. Udział w X Konferencji z cyklu Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, temat przewodni: Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych, wystąpienie pt. „Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) jako „ambasadorka” inicjatywy promującej rolę i obecność martwego drewna w lasach”, Rogów CEPL SGGW 26-27 marca. (udział czynny - poster)
 66. Gil R., 2014d. Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w ramach "Oleśnickiej Nocy z Przyrodą" dla liceum pt. "Czy martwe drewno jest na prawdę martwe?", Oleśnica 4.04.2014.
 67. Sala A., Tyszecka K., 2014e. Warsztaty pt. "Sąsiedzi śledzi – czyli rzecz o morskich bezkręgowcach" w ramach Oleśnickiej Nocy Przyrodników dla uczniów liceów, 04.04.2014.
 68. Gil R., 2014f. Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w ramach "Oleśnickiej Nocy z Przyrodą" dla podstawówki pt. "Mięczaki w naszym otoczeniu?", Oleśnica 11.04.2014.
 69. Piwnik A., Sala A. 2014h. Rozpoznajemy owady - warsztaty dla szkół podstawowych w ramach Oleśnickiej Nocy z Przyrodą , 11.04.2014
 70. Gil R., 2014g. Udział w Konferencji Naukowej Środowisko Dolnego Śląska Oczami Przyrodników, wystąpienie pt. "W poszukiwaniu nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) na Dolnym Śląsku", Wrocław 24.04.2014 (udział czynny). Zajęcie II miejsca za najlepszy referat.
 71. Gil R., 2014h. Przeprowadzenie warsztatów organizowanych przez Państwowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy w ramach "Oleśnickiej Nocy z Przyrodą" dla gimnazjum pt. "Mięczaki w naszym otoczeniu?", Oleśnica 9.05.2014.
 72. Piwnik A., Sala A. 2014i. Co w glebie piszczy? - warsztaty dla szkół gimnazjalnych w ramach Oleśnickiej Nocy z Przyrodą, 9.05.2014
 73. Sala A., Tyszecka K., 2014j. Warsztaty pt. "Sąsiedzi śledzi – czyli rzecz o morskich bezkręgowcach" w ramach Mojego Pierwszego Uniwersytetu, 26.04, 10.05.2014r.
 74. Gil R., 2014l. Organizacja i przeprowadzenie interaktywnych pokazów pt. "Wybrane gatunku chronionych owadów - dlaczego się je chroni?" w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 19.09.2014.
 75. Gil R., Banasiak E., Bednarczuk J., 2014k. Organizacja i przeprowadzenie interaktywnego pokazu pt. "Różnorodny Świat Owadów" w Parku Wiedzy w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 20-21.09.2014.
 76. Pietraszko M. 2014. Wykład i warsztaty "Owady zapylające jakich nie znamy". Tworzenie sztucznych schronień dla pszczół samotnic." Gimnazjum w Twardorzeczce. 15.11.2014
 77. Pietraszko M. 2014. Warsztaty "Budki nie tylko dla ptaków, o sztucznych schronieniach dla pszczół samotnic, trzmieli, nietoperzy i popielic" przeprowadzone w ramach Dnia Dziecka z Akademią Przyszłości i SKN Zoologów i Ekologów. Wrocław 31.05.2014.
 78. Pietraszko M. 2015. Wykład i warsztaty "Co jedzą nietoperze?" Zajęcia prowadzone w ramach z Unikids w Szkołach Podstawowych w Ustroniu 09.2015
 79. Pietraszko M. 2015. Wykład i warsztaty "Noc należy do sowy" Zajęcia prowadzone w ramach z Unikids w Szkołach Podstawowych w Ustroniu 09.-10.2015
 80. Pietraszko M. 2015. Wykład i warsztaty "Bohaterowie strasznych opowieści – krwiożercze nietoperze". Zajęcia prowadzone w ramach z Unikids w Szkołach Podstawowych w Ustroniu 09.-10.2015
 81. Pietraszko M. 2015. Wykład i warsztaty "Owady zapylające jakich nie znamy". Zajęcia prowadzone w ramach z Unikids w Szkołach Podstawowych w Ustroniu. 04.-06.2015
 82. Kadej M. 2016. Wykład pt. "Mniej znane oblicza owadów" w ramach zawodów II stopnia XVL Okręgowej Olimpiady Biologicznej, Wrocław,  23.01.2016.
 83. Kadej M. 2016. Wywiad dla Regionalnej TVP3, program informacyjno-publicystyczny „Fakty o poranku” – komentarz na temat stwierdznie na Dolnym Śląsku modliszki zwyczajnej (red. Halina Łabędzka), 2016.