zdj104.jpg
Mirsk - Przemkw 28.05.2012 (77).jpg
zdj191.jpg
zdj180.jpg
zdj85.jpg
zdj102.jpg
Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej PDF Drukuj

Zwiększone ostatnio zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu szeroko rozumianej biologii sądowej, powszechne zainteresowanie studentów praktycznymi aspektami biologii oraz brak wykwalifikowanych specjalistów (zwłaszcza z zakresu entomologii sądowej) przyczyniły się do powołania nowej Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej (Zarządzenie 39/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.).

Profil naukowo-dydaktyczny Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców na obecnym etapie jego funkcjonowania, poza głównymi nurtami badawczymi obejmującymi taksonomię, systematykę, biogeografię i biologię konserwatorską, skupia się ostatnio, także na wątkach badawczych poświęconych entomologii sądowej.

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej obejmuje działania związane z:

 1. badaniem rozsiedlenia i bionomii nekrofagicznych gatunków owadów, ale też innych bezkręgowców;
 2. prowadzeniem badań właściwych dla profilu entomologii sądowej;
 3. wymianą doświadczeń ze specjalistami entomologii i medycyny sądowej w kraju i za granicą;
 4. opracowywaniem specjalistycznych opinii na potrzeby wstępnych postępowań kryminalistycznych i procesów sądowych;
 5. edukacją i popularyzacją zagadnień związanych z biologią i entomologią sądową.

Połączenie wiedzy taksonomicznej z aspektami entomologii sądowej pozwoliło na zaproponowanie studentom Wydziału Nauk Biologicznych możliwości studiowania całościowego tych dziedzin i połączenia ich z praktycznymi działaniami na tym polu. Jest to szczególnie ważne w kontekście stawianym uczelniom wyższym oczekiwaniom odnośnie wyposażania studentów w umiejętności o charakterze praktycznym, przydatnych później w życiu zawodowym.

Zakład już obecnie dysponuje niezbędnym zapleczem badawczym, dydaktycznym i technicznym. Posiada również odpowiednie zbiory naukowe z tej dziedziny, które nieustanie są powiększane. W letnim semestrze 2019 uruchomiony został autorski kurs pt. „Entomologia sądowa (entomoskopia)” skierowany do studentów Wydziału Nauk Biologicznych (biologia - spec. ekologia i rożnorodność biologiczna, spec. biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia) oraz Wydziału Chemii (kierunek chemia i toksykologia sądowa). Obecnie przedmiot realizowany jest dla każdego z wyżej wymienionych kierunków po jednej grupie.

Pracownicy Pracowni mają już ugruntowaną współpracę ze specjalistami medycyny sądowej oraz entomologii sądowej w kraju i za granicą. Od trzech lat aktywnie biorą udział w specjalistycznych konsultacjach głównie dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wspólnie z pracownikami z w/w zespołu kierowanego przez Pana prof. dra hab. Tomasza Jurka (UM Wrocław) uczestniczą w sekcjach, zabezpieczają, opiniują i badają ślady biologiczne obecne na zwłokach. Wyniki ich analiz są częścią specjalistycznych opinii na potrzeby postępowań przygotowawczych, karnych i sądowych. W ostatnich kilku latach pracownicy Pracowni opublikowali wspólnie z wyżej wymienionymi specjalistami artykuły w prestiżowych czasopismach, m.in. Forensic Science International i International Journal of Legal Medicine. Kierownik Pracowni jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Medyków Sądowych i Kryminologii (od 2018-2022) oraz członkiem European Association for Forensic Entomolgy (od 2019).

Od listopada 2019 roku w ramach Pracowni organizowane są seminaria tematyczne (wykaz poniżej), podczas których zaproszeni specjaliści prezentują treści z zakresu tzw. forensic science. Wstęp na wykłady jest wolny.

W skład Zespołu Pracowni wchodzą:

10 lutego 2021 r. odszedł od nas śp. prof. Dariusz Tarnawski - jeden z pierwszych członków Zespołu.

Współpracujemy z:

 • Pracownią Tanatologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (link)
 • Pracownią Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (link)
 • Katedrą Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Katedrą Kryminalistyki UWr
 • Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego (link).

Wykłady w ramach otwartych seminariów naukowych PBiES:

 • kom. dr n. prawn. Paweł Leśniewski - wykład pt. „Co o owadach na zwłokach powinien wiedzieć dochodzeniowec i śledczy? Studium przypadku”, 13 listopada 2019.
 • mgr Agata Thannhäuser - wykład pt. „Czy każda kość ma znaczenie w postępowaniu śledczym? O możliwościach i ograniczeniach antropologii sądowej”, 17 grudnia 2019.
 • dr. n. med. Łukasz Szleszkowski - wykład pt. „Lekarz na tropie zbrodni - o arkanach pracy medyka sądowego", 29 stycznia 2020 r.

Harmonogram seminariów na 2022/23:

 • 29 listopada 2022 (wtorek) Aktywność dojrzałych owadów - ślady doskonałe w praktyce kryminalistycznej, dr n. pr. Paweł Leśniewski, Akademia Nauk Stosowanych w Pile
 • 14 grudnia 2022 (środa) Okrzemki jako środowiskowe ślady kryminalistyczne, nadkomisarz mgr Iwona Bogusz, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • 18 stycznia 2022 (środa) Wszyscy jesteśmy toksykologami! O interdyscyplinarności toksykologii sądowej w praktyce, dr n. med. Paweł Szpot, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 8 lutego 2023 (środa) Martwe świnie i owady - entomologia sądowa od kuchni, dr hab. n. biol. Szymon Konwerski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 15 marca 2023 (środa) Wrocławskie CSI czyli cała prawda o badaniach kryminalistycznych, naczelnik podinsp. mgr Ewa Tuszyńska, Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu
 • 19 kwietnia 2023 (środa) Sukcesja owadów na zwłokach powieszonych w środowisku leśnym Wielkopolski, dr hab. n. biol. Daria Balejrein, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 17 maja 2023 (środa) Współczesna toksykologia sądowa - możliwości i wyzwania, dr hab. n. med. Marcin Zawadzki, prof. UMW, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • 17 czerwca 2023 (środa) Medycyna sądowa jako interdyscyplinarna nauka, dr n. med. Łukasz Szleszkowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nasze publikacje:

Napisali/powiedzieli o nas:

Studentów chętnych do współpracy w zakresie entomologii sądowej serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.