zdj126.jpg
zdj23.jpg
zdj52.jpg
verbasci_czułek_s.jpg
zdj121.jpg
zdj14.jpg
Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej PDF Drukuj

Zwiększone ostatnio zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu szeroko rozumianej biologii sądowej, powszechne zainteresowanie studentów praktycznymi aspektami biologii oraz brak wykwalifikowanych specjalistów (zwłaszcza z zakresu entomologii sądowej) przyczyniły się do powołania nowej Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej (Zarządzenie 39/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.).

Profil naukowo-dydaktyczny Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców na obecnym etapie jego funkcjonowania, poza głównymi nurtami badawczymi obejmującymi taksonomię, systematykę, biogeografię i biologię konserwatorską, skupia się ostatnio, także na wątkach badawczych poświęconych entomologii sądowej.

Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej obejmuje działania związane z:

 1. badaniem rozsiedlenia i bionomii nekrofagicznych gatunków owadów, ale też innych bezkręgowców;
 2. prowadzeniem badań właściwych dla profilu entomologii sądowej;
 3. wymianą doświadczeń ze specjalistami entomologii i medycyny sądowej w kraju i za granicą;
 4. opracowywaniem specjalistycznych opinii na potrzeby wstępnych postępowań kryminalistycznych i procesów sądowych;
 5. edukacją i popularyzacją zagadnień związanych z biologią i entomologią sądową.

Połączenie wiedzy taksonomicznej z aspektami entomologii sądowej pozwoliło na zaproponowanie studentom Wydziału Nauk Biologicznych możliwości studiowania całościowego tych dziedzin i połączenia ich z praktycznymi działaniami na tym polu. Jest to szczególnie ważne w kontekście stawianym uczelniom wyższym oczekiwaniom odnośnie wyposażania studentów w umiejętności o charakterze praktycznym, przydatnych później w życiu zawodowym.

Zakład już obecnie dysponuje niezbędnym zapleczem badawczym, dydaktycznym i technicznym. Posiada również odpowiednie zbiory naukowe z tej dziedziny, które nieustanie są powiększane. W letnim semestrze 2019 uruchomiony został autorski kurs pt. „Entomologia sądowa (entomoskopia)” skierowany do studentów Wydziału Nauk Biologicznych (biologia - spec. ekologia i rożnorodność biologiczna, spec. biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia) oraz Wydziału Nauk Chemicznych (kierunek chemia i toksykologia sądowa). Obecnie przedmiot realizowany jest dla każdego z wyżej wymienionych kierunków po jednej grupie. Z uwagi na duże zainteresowanie docelowo planowane jest zwiększenie liczby grup i godzin w przyszłych latach funkcjonowania kursu.

Pracownicy Pracowni mają już ugruntowaną współpracę ze specjalistami medycyny sądowej oraz entomologii sądowej w kraju i za granicą. Od dwóch lat aktywnie biorą udział w specjalistycznych konsultacjach głównie dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wspólnie z pracownikami z w/w zespołu kierowanego przez Pana prof. dra hab. Tomasza Jurka (UM Wrocław) uczestniczą w sekcjach, zabezpieczają, opiniują i badają ślady biologiczne obecne na zwłokach. Wyniki ich analiz są częścią specjalistycznych opinii na potrzeby postępowań karnych i przewodów sądowych. W roku 2018 pracownicy Pracowni opublikowali wspólnie z wyżej wymienionymi specjalistami artykuły w prestiżowych czasopismach Forensic Science International i International Journal of Legal Medicine. Kierownik Pracowni jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Medyków Sądowych i Kryminologii (od 2018) oraz członkiem European Association of Forensic Entomolgy (od 2019).

Od listopada 2019 roku w ramach Pracowni organizowane są seminaria tematyczne (wykaz poniżej), podczas których zaproszeni specjaliści prezentują treści z zakresu tzw. forensic science. Wstęp na wykłady jest wolny.

W skład zespołu Pracowni wchodzą:

Współpracujemy z:

 • Pracownią Tanatologii  Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (link)
 • Pracownią Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (link)
 • Katedrą Kryminalistyki Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile
 • Katedrą Kryminalistyki UWr
 • Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego (link).

Wykłady w ramach otwartych seminariów naukowych PBiES:

 • kom. dr n. prawn. Paweł Leśniewski - wykład pt. „Co o owadach na zwłokach powinien wiedzieć dochodzeniowec i śledczy? Studium przypadku”, 13 listopada 2019.
 • mgr Agata THANNHÄUSER - wykład pt. „Czy każda kość ma znaczenie w postępowaniu śledczym? O możliwościach i ograniczeniach antropologii sądowej”, 17 grudnia 2019.
 • dr. n. med. Łukasz Szleszkowski - wykład pt. „Lekarz na tropie zbrodni - o arkanach pracy medyka sądowego", 29 stycznia 2020 r.

Nasze publikacje:

Napisali/powiedzieli o nas:

Studentów chętnych do współpracy w zakresie entomologii sądowej serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.