zdj138.jpg
IMG_0450.JPG
zdj28.jpg
zdj151.jpg
zdj168.jpg
zdj167.jpg
Kolekcje naukowe PDF Drukuj

Podstawą pracy taksonoma są gromadzone przez lata zbiory naukowe. Stanowią one bazę do dalszych porównań, analitycznych zestawień czy opracowywania syntez i monografii poszczególnych grup systematycznych.

W naszym Zakładzie przechowywane są następujące kolekcje:

  • Kolekcja naukowa skoczogonków (Collembola).
  • Kolekcja naukowa chrząszczy (Coleoptera) Europy Środkowej.
  • Kolekcja naukowa sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae).
  • Kolekcja naukowa ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidae) – około 40 000 okazów, 3500 gatunków, w tym typy opisowe.
  • Kolekcja naukowa Coleoptera (przedstawiciele kilkudziesięciu rodzin chrząszczy, materiały głównie z Europy i Azji) – około 10 000 okazów, ok. 2000 gatunków.
  • Kolekcja naukowa motyli (Lepidoptera) – około 5000 okazów, 900 gatunków (Polska, Krym, Słowenia).
  • Kolekcja przedstawicieli wybranych rzędów owadów  – ok. 3000 gatunków.
  • Zbiór porównawczy Miernikowcowatych (Lepidoptera: Geometridae) Europy Środkowej (z preparatami anatomicznymi - partim).
  • Zbiór porównawczy motyli dziennych, kraśnikowatych (Lepidoptera: Zygaenidae) i wybranych rodzin Microlepidoptera Polski.
  • Zbiory dokumentacyjne różnych grup owadów Dolnego Śląska (w tym także materiały dydaktyczne).