zdj114.jpg
IMG_0089.JPG
hyllus1.jpg
verbasci_łuski.jpg
IMG_0846.JPG
IMG_0059.JPG
Aktualności
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym PDF Drukuj

Miło nam poinformować, że został zatwierdzony nowy kierunek studiów "Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym".  W prace nad przygotowaniem oferty dydaktycznej w ramach tego unikatowego w skali kraju kierunku mieli wkład nasi Koledzy - prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, dr Adrian Smolis i dr inż. Marcin Kadej (obok innych osób reprezentujących pozostałe katedry i zakłady). Celem studiów I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest przekazanie wiedzy o bioróżnorodności i najważniejszych zjawiskach oraz procesach przyrodniczych obserwowanych na różnych poziomach organizacji życia, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia odpowiedniego zarządzania środowiskiem przyrodniczym dla zachowania ich odpowiedniej jakości, wykształcenie praktycznych umiejętności identyfikacji gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych i chronionych siedlisk oraz gatunków; zapoznanie z najnowszymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w naukach przyrodniczych z uwzględnieniem ich aplikacyjności, przygotowanie do samodzielnej lub zespołowej pracy w jednostkach zajmujących się zarządzaniem i użytkowaniem zasobami przyrodniczymi z uwzględnieniem umiejętności opracowywania odpowiednich raportów i ekspertyz; nabycie umiejętności dyskusji, krytycznej analizy i interpretacji wyników zbioru danych terenowych oraz wyciągania wniosków na ich podstawie; wykształcenie podstawowych umiejętności komunikacji i współpracy z organami administracji sektora publicznego i prywatnego w zakresie zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i obowiązującym porządkiem prawnym. W ciągu najbliższego roku planuje się uruchomienie również studiów magisterskich, które zapewnią możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku "Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym". Więcej informacji także na stronie Wydziału. Program studiów.

 
Staż naukowy w Wielkiej Brytanii PDF Drukuj

Jeden z naszych Kolegów - dr inż. Marcin Kadej - na zaproszenie Royal Holloway University of London (School of Biological Sciences) odbywa trzy miesięczny staż naukowy w tamtejszej jednostce. Staż jest owocem umowy bilateralnej zawartej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a RHUL w ramach projektu "Kapitał ludzki".

 
Sukces doktoranta z naszego zakładu na Konferencji Naukowej pt. "Ochrona Środowiska - wyzwania i perspektywy w XXI wieku" PDF Drukuj

Dniach 6-7.06.2013 odbyła się organizowana przez SKN Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego i SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu naukowa konferencja, której celem między innymi było podniesienie poziomu wiedzy oraz swobodna wymiana poglądów naukowych przez przedstawicieli środowiska naukowego i studenckiego w zakresie gospodarki środowiskiem naturalnym. W ramach zorganizowanego konkursu na najlepszy referat dnia z pośród 13 prezentacji najwyżej oceniono wystąpienie naszego doktoranta mgra Radosława Gila. Przedstawił on referat pt. „Problem ochrony nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) w Polsce”. Jest to już drugi raz, gdy Radosław Gil otrzymuje I nagrodę za wygłoszoną prelekcję. Cieszymy się z tego faktu, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 
XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego PDF Drukuj

W dniach 27-29 maja 2013 r. odbyło się, organizowane przez Wigierski Park Narodowy, XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pt. „Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy”. Na zaproszenie organizatorów referat pt. „Monitoring glebowych zgrupowań skoczogonków (Collembola) jako metoda oceny stanu środowiska przyrodniczego” wygłosił dr hab. prof. Dariusz Skarżyński. Wystąpienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników sympozjum. Karkonoski i Wigierski Park Narodowy wystąpiły z propozycjami realizacji wspólnych projektów. Planuje się także włączenie monitoringu glebowych zgrupowań skoczogonków jako zadania ZMŚP od 2015 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 18