zdj36.jpg
zdj196.jpg
IMG_0537 (Custom).JPG
zdj147.jpg
verbasci_pygidium_s.jpg
zdj147.jpg
Aktualności
Studencki obóz naukowy na terenie Natura 2000 "Ostoja nietoperzy Gór Sowich” PDF Drukuj

W dniach 28 VII - 2 VIII 2013 r. odbył się obóz Studenckiego Koła Naukowego Entomologów działającego przy Naszym Zakładzie. Młodzi pasjonaci owadów stacjonowali w Jugowie - wiosce leżącej na terenie obszaru Natura 2000 “Ostoja nietoperzy Gór Sowich”. Nie zajmowali się bynajmniej nietoperzami, lecz ... motylami. Teren ten jest bowiem idealną ostoją dla populacji modraszków: nausitousa (Phengaris nausithous) i telejusa (P. teleius). Ekstensywnie użytkowane łąki, wciąż jeszcze tradycyjnie koszone i wypasane, obfitują w roślinę żywicielską tych chronionych gatunków owadów, którą jest krwiściąg lekarski. Studenci poszukiwali nowych stanowisk występowania motyli, potwierdzali te dotychczas znane i badali liczebność lokalnych populacji. Badania miały charakter pracy zespołowej i obejmowały większość obszaru Natura 2000. O wynikach prac inwentaryzacyjnych będzie można już niedługo przeczytać w “Przyrodzie Sudetów”.

 
Biologia na UWr - wyniki rankingu PDF Drukuj

Według naukowego rankingu uczelni akademickich Uniwersytet Wrocławski zajmuje 4 miejsce wśród polskich uczelni. Ten opublikowany przez tygodnik „Polityka” niezwykle interesujący ranking przygotowany został przez zespół naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego kierowany przez prof. dr. hab. Janusza Gila. Ranking jest próbą oceny działalności naukowej polskich uczelni wyższych. Światowy ranking uczelni wyższych „QS World University Rankings by Subject 2013 - Poland" to z kolei zestawienie najlepszych uczelni w Polsce pod względem oferowanych kierunków studiów. Wynika z niego, że Uniwersytet Wrocławski to uczelnia, na której warto studiować przede wszystkim dziennikarstwo i komunikację społeczną – zajmujemy w rankingu 1. miejsce, biologię (3. miejsce w rankingu) i filozofię (3. miejsce). Więcej na stronie.

 
Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym PDF Drukuj

Miło nam poinformować, że został zatwierdzony nowy kierunek studiów "Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym".  W prace nad przygotowaniem oferty dydaktycznej w ramach tego unikatowego w skali kraju kierunku mieli wkład nasi Koledzy - prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, dr Adrian Smolis i dr inż. Marcin Kadej (obok innych osób reprezentujących pozostałe katedry i zakłady). Celem studiów I stopnia na kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym jest przekazanie wiedzy o bioróżnorodności i najważniejszych zjawiskach oraz procesach przyrodniczych obserwowanych na różnych poziomach organizacji życia, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia odpowiedniego zarządzania środowiskiem przyrodniczym dla zachowania ich odpowiedniej jakości, wykształcenie praktycznych umiejętności identyfikacji gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych i chronionych siedlisk oraz gatunków; zapoznanie z najnowszymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w naukach przyrodniczych z uwzględnieniem ich aplikacyjności, przygotowanie do samodzielnej lub zespołowej pracy w jednostkach zajmujących się zarządzaniem i użytkowaniem zasobami przyrodniczymi z uwzględnieniem umiejętności opracowywania odpowiednich raportów i ekspertyz; nabycie umiejętności dyskusji, krytycznej analizy i interpretacji wyników zbioru danych terenowych oraz wyciągania wniosków na ich podstawie; wykształcenie podstawowych umiejętności komunikacji i współpracy z organami administracji sektora publicznego i prywatnego w zakresie zarządzania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i obowiązującym porządkiem prawnym. W ciągu najbliższego roku planuje się uruchomienie również studiów magisterskich, które zapewnią możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku "Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym". Więcej informacji także na stronie Wydziału. Program studiów.

 
Staż naukowy w Wielkiej Brytanii PDF Drukuj

Jeden z naszych Kolegów - dr inż. Marcin Kadej - na zaproszenie Royal Holloway University of London (School of Biological Sciences) odbywa trzy miesięczny staż naukowy w tamtejszej jednostce. Staż jest owocem umowy bilateralnej zawartej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a RHUL w ramach projektu "Kapitał ludzki".

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 18