zdj45.jpg
zdj167.jpg
zdj137.jpg
zdj48.jpg
IMG_0003.JPG
Leucorrhinia_pectoralis.jpg
Historia zakładu - Strona 4 PDF Drukuj

Piśmiennictwo (dotyczy tylko historii)
BEDNARZ S. 1979. STANISŁAW PILAWSKI (1909-1978). Obituary. Przegl. Zool., Wrocław, 23, 3: 222-225.
BUNALSKI M., LIPA J. J., NOWACKI J. 2001. Almanach entomologów polskich XX wieku. Wiad. Ent., Poznań, 20, Supl.: 240 ss.
BUCZEK J., WIKTOR A. 1988. Wrocławska Zoologia i Botanika. [W:] Uniwersytet Wrocławski 40 lat w służbie nauki, kultury, gospodarki. Materiały do sesji naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia Uczelni. Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław.
CZYŻEWSKI J. A. 1980. Twórczość naukowa JANA NOSKIEWICZA. Wiad. Ent., Warszawa, 1, 4: 299-308.
FELIKSIAK S. (red.) 1987. Słownik biologów polskich. PWN, Warszawa: 618 ss.
SEMBRAT K. 1954. W pierwszych powojennych latach Wrocławia. Wszechświat, PWN, Warszawa, 9-10 (1843-44): 315-318.
SEMBRAT K. 1968. Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego na tle nauk zoologicznych uprawianych w tym ośrodku. Przegl. Zool., Wrocław, 12, 4: 367-398.
SEMBRAT K. 1970. Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1970. Księga Jubileuszowa, Ossolineum, Wrocław: 191-248.
SMRECZYŃSKI S. 1964. Profesor JAN NOSKIEWICZ. Polskie Pismo Ent., Wrocław, 34, 1: 5-11.
SZARSKI K. W. 1960. XV-lecie Uniwersytetu Wrocławskiego. Rocznik Wrocławski, Wrocław, 3-4: 56-86.
WIKTOR J. 1997. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Historia i ludzie 1814-1994". Wyd. Uni. Wroc., Wrocław: 130 ss.
Wrocławskie środowisko akademickie: twórcy i ich uczniowie. 1945-2005.
Uniwersytet Wrocławski: Vademecum, Wrocław, 2009.
ŻAK-OGAZA B. 1964. Spis publikacji prof. JANA NOSKIEWICZA. Polskie Pismo Ent., Wrocław, 34, 1: 12-18.
Historię Zakładu opracował na podstawie dostępnych źródeł publikowanych i archiwalnych prof. dr hab. DARIUSZ TARNAWSKI.