zdj107.jpg
zdj162.jpg
zdj88.jpg
Nehalennia_speciosa_m.jpg
zdj104.jpg
zdj61.jpg
Historia zakładu - Strona 3 PDF Drukuj

Siedziba Katedry, a później Zakładu od 1958 do 2004 roku mieściła się na trzecim piętrze w południowym skrzydle gmachu Instytutu przy ulicy Sienkiewicza 21. W lutym 2004 roku Zakład przeprowadził się do wyremontowanych, głównie dzięki staraniom prof. dra hab. ROMUALDA JACKA POMORSKIEGO, pomieszczeń w nowej siedzibie (dawniej akademik „Arkus”) przy ulicy Przybyszewskiego 63-77.

 

Nazwy Katedry i Zakładów:

 • Katedra Systematyki Zwierząt i Zoogeografii (od 9 VI 1946 do 1976);
 • Zakład Systematyki Zwierząt i Zoogeografii (od 1976 do 2003);
 • Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej (od początku roku akademickiego 2003/2004);
 • Pod koniec 2011 roku z Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej wyodrębnił się Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców liczący 8 pracowników naukowych (w ZBiTE pozostało 4).
 • Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców (od 1 I 2012 do chwili obecnej).

Kierownicy Katedry i Zakładów:

 • Prof. zw. dr JAN NOSKIEWICZ (od 9 VI 1946 do 27 VIII 1963) [Katedra Systematyki Zwierząt i Zoogeografii];
 • Doc. mgr STANISŁAW PILAWSKI (od 1 IX 1963 do 24 XII 1978) [Katedra Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Zakład Systematyki Zwierząt i Zoogeografii];
 • Prof. dr hab. STANISŁAW BEDNARZ (od 1 I 1979 do 31 VIII 1988) [Zakład Systematyki Zwierząt i Zoogeografii];
 • Prof. zw. dr hab. ANDRZEJ WARCHAŁOWSKI (od 1 IX 1988 do 1993) [Zakład Systematyki Zwierząt i Zoogeografii] (dyrektor Instytutu Zoologicznego od 1 IX 1982 do 1 X 1985);
 • Prof. zw. dr hab. LECH BOROWIEC  (od 1993) [Zakład Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej] (dyrektor Instytutu Zoologicznego od 1 IX 2002 do 31 VIII 2005;
 • Prof. dr hab. DARIUSZ TARNAWSKI [od 1 I 2012 do chwili obecnej Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców] (wicedyrektor od 1 IX 2002 do 31 VIII 2008 i dyrektor od 7 XI 2010 do 31 III 2012 Instytutu Zoologicznego; od 1 IV 2012 do 31 XII 2014 kierownik Katedry Biologii Ewolucyjnej i Ekologii). Od 1 I 2014 do chwili obecnej Dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej.

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu:

 • JULIA BARTKOWSKA – dr;
 • † STANISŁAW BEDNARZ - prof. dr hab.;
 • ALEKSANDER BIELECKI – dr hab. prof. UWM (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn);
 • ANDRZEJ BODYŁ – dr;
 • LECH BOROWIEC - prof. zw. dr hab. (obecnie Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej);
 • † MARIAN CZAJKA – dr;
 • † MARIA DOBORZYŃSKA-GŁAZEK – dr;
 • DANUTA HAJDUK – mgr;
 • † ZDZISŁAW HAJDUK – doc. dr;
 • MARCIN KADEJ – dr inż.;
 • † MIECZYSŁAW KAK – dr;
 • JAROSŁAW KANIA – dr;
 • ALEKSANDRA KILIAN – dr;
 • MARIA KRYSTYNA KOŚCIELSKA  – dr;
 • JÓZEF KUFEL – dr (pracował w roku akademickim 1972/1973, później aż do emerytury w Instytucie Botaniki UWr. jako kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Biologii);
 • ADAM MALKIEWICZ – dr;
 • † JAN NOSKIEWICZ - prof. zw. dr;
 • † STANISŁAW PILAWSKI - doc. mgr;
 • † ROMUALD JACEK POMORSKI – prof. zw. dr hab.;
 • WOJCIECH PUŁAWSKI – prof. dr hab. (obecnie w USA: Califormia Academy of Science, San Francisco);
 • † WŁODZIMIERZ JAN ROMANISZYN – prof. dr;
 • RAFAŁ RUTA – dr (obecnie Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej);
 • ELŹBIETA SANOCKA – dr;
 • DARIUSZ SKARŻYŃSKI – dr hab.;
 • ADRIAN SMOLIS – dr;
 • † INOCENTY STAWARSKI – dr;
 • JOLANTA ŚWIĘTOJAŃSKA – dr hab. (obecnie Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej);
 • DARIUSZ TARNAWSKI – prof. dr hab.;
 • ANDRZEJ WARCHAŁOWSKI - prof. zw. dr hab. (obecnie wolontariusz w Instytucie Zoologicznym WNB UWr);
 • WANDA WESOŁOWSKA – prof. zw. dr hab. (obecnie Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej);
 • † MAREK WOŹNY – dr;
 • † JOANNA LORENCOWA z d. ZATWARNICKA – dr;
 • TADEUSZ ZATWARNICKI – prof. dr hab. (jako samodzielny biolog, obecnie Uniwersytet Opolski);
 • † JADWIGA ZŁOTORZYCKA z d. RYBKÓWNA – prof. zw. dr hab.
 • BARBARA ŻAK-OGAZY - dr.

Obecnie Zakład liczy 9 pracowników (w tym 2 samodzielnych pracowników naukowych, 6 adiunktów, 1 pracownik administracyjno-techniczny) oraz 4 doktorantów. Jest z nami także 1 wolontariusz.

Przy Zakładzie działa także Studenckie Koło Naukowe Entomologów oraz SKN Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym.

Zakład - budynek przy ul. Przybyszewskiego

Siedziba Zakładu w budynku kampusu uniwersyteckiego na
ul. Przybyszewskiego.