zdj118.jpg
pimpinellae_łuski.jpg
zdj110.jpg
zdj161.jpg
zdj168.jpg
Mirsk - Przemkw 28.05.2012 (6).jpg
Historia zakładu PDF Drukuj

W dniu 24 sierpnia 1945 roku ukazał się Dekret Prezydenta Krajowej Rady Narodowej BOLESŁAWA BIERUTA o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie (Dz. U. nr 34, poz. 205, 206 i 207). Uniwersytet Wrocławski został podzielony na wydziały:
1. prawno-administracyjny;
2. humanistyczny;
3. matematyczno-przyrodniczy;
4. lekarski z oddziałem farmaceutycznym;
5. medyczny weterynaryjny;
6. rolnictwa z oddziałem ogrodniczym.
Pierwszym rektorem Uniwersytetu i Politechniki został prof. STANISŁAW KULCZYŃSKI (botanik), który na czele grupy naukowo-kulturalnej przybył do palącego się miasta 9-10 maja 1945 roku. W dniu 15 listopada 1945 roku otwarto Uniwersytet i Politechnikę z 11 wydziałami i 2 oddziałami dla 3000 studentów. Wydział matematyczno-przyrodniczy na innych uczelniach istniejący jako jednostka połączona tutaj organizowano oddzielnie - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii wspólny dla Uniwersytetu i Politechniki oraz Wydział Nauk Przyrodniczych tylko na Uniwersytecie. W 1951 roku ustała wspólnota Uniwersytetu i Politechniki.

Organizacją Instytutu Zoologicznego, podobnie jak i Wydziału Nauk Przyrodniczych zajął się prof. KAZIMIERZ SEMBRAT, pierwszy dziekan, a także dyrektor Instytutu. Wykłady rozpoczęły się w listopadzie 1945 roku – na Wydział Nauk Przyrodniczych przyjmowano jedynie studentów na I rok studiów. W 1950 roku zatwierdzono Instytut Zoologiczny przez Ministerstwo jako instytut wydziałowy (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego) łączącego Katedry Zoologii Ogólnej (kierownik prof. dr KAZIMIERZ SEMBRAT), Systematyki Zwierząt i Zoogeografii (prof. dr JAN NOSKIEWICZ), Anatomii Porównawczej Zwierząt (prof. dr KAZIMIERZ W. SZARSKI), Fizjologii Zwierząt (prof. dr JÓZEF HELLER), Paleozoologii (prof. dr ZBIGNIEW RYZIEWICZ), Antropologii (początkowo prof. dr KAROL STOJANOWSKI, a później prof. dr JAN MYDLARSKI) oraz Muzeum Zoologiczne (początkowo dr JANINA JANISZEWSKA, później doc. dr JAN KINEL i znowu prof. dr JANINA JANISZEWSKA).