zdj117.jpg
zdj93.jpg
zdj147.jpg
pimpinellae_głowa_s.jpg
zdj5.jpg
zdj148.jpg
Granty naukowe PDF Drukuj

Wykaz zrealizowanych i realizowanych grantów naukowych:

  • 2559/W/IZ/2005; 2020/W/IZ/2005 “Rewizja i klasyfikacja chrząszczy z rodzaju Anthrenus O. F. MÜLLER, 1764 (Coleoptera: Dermestidae)” realizowany w ramach uniwersyteckich projektów badawczych (dr inż. Marcin Kadej).
  • 1244/M/IZ/11 "Morfologia larw skórnikowatych (Coleoptera: Dermestidae)" realizowany w ramach wydziałowych projektów badawczych (dr inż. Marcin Kadej).
  • 2018/M/KBEE/12 "Studia nad larwami i postaciami dorosłymi skórnikowatych (Insecta: Coleoptera: Dermestidae)" realizowany w ramach uniwersyteckich projektów badawczych (dr inż. Marcin Kadej).
  • 1151/M/KBEE/13; "Zdolności dyspersyjne i stopień izolacji genetycznej subpopulacji biegacza urozmaiconego Carabus variolosus w południowo-zachodniej Polsce" realizowany w ramach wydziałowych projektów badawczych (dr inż. Marcin Kadej).
  • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rewizja faunistyczno-morfologiczna Ennominae (Lepidoptera: Geometridae) Polski” (dr Adam Malkiewicz).