IMG_0523 (Custom).JPG
zdj137.jpg
Aeshna_affinis_m.jpg
zdj171.jpg
zdj182.jpg
IMG_0075.JPG
Działalność naukowa PDF Drukuj

Badania naukowe Zakładu grupują się w kilku podstawowych kręgach badawczych. Należą do nich:

1) badania nad filogenezą, systematyką i zoogeografią zwierząt bezkręgowych, głównie owadów;

2) teoretyczne aspekty ewolucji komórki Eukaryota;

3) morfologia i sekwencyjność stadiów przedimaginalnych;

4) eksperymenty hybrydyzacyjne testujące status gatunkowy i pokrewieństwo opisywanych taksonów;

5) biologia konserwatorska i ochrona przyrody.

Specjalizujemy się w badaniu i opisywaniu różnorodności w obrębie świata zwierząt bezkręgowych. Codziennie:

  • odkrywamy i opisujemy nowe dla nauki gatunki,
  • dokonujemy analiz i syntez taksonomicznych,
  • opracowujemy rewizje grup,
  • piszemy monografie,
  • badamy pokrewieństwa poszczególnych taksonów oraz filogenezę bezkręgowców, głównie owadów.

 

Nasze badania skupiają się w głównej mierze na podstawowej jednostce taksonomicznej – gatunku.

Badamy także bionomię, zasięgi (zoogeografia), występowanie (faunistyka) badanych/opisywanych gatunków. Wiedza, którą odkrywamy stanowi podstawę do dalszych badań biologicznych.

Nowym obszarem badań i aktywności naukowej jest biologia konserwatorska i ochrona przyrody. Naszą uwagę skupiamy na poznawaniu bionomii chronionych gatunków bezkręgowców, głównie owadów; propagowaniu wiedzy o ich występowaniu, siedliskach i zagrożeniach. W tym zakresie współpracujemy z wieloma instytucjami państwowymi (Parki Narodowe, Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska) oraz stowarzyszeniami i fundacjami prośrodowiskowymi.