Mirsk - Przemkow 28.05.2012 (18).jpg
zdj60.jpg
zdj64.jpg
zdj114.jpg
zdj6.jpg
zdj123.jpg
Dla studenta PDF Drukuj

We wszelkich sprawach dotyczących prac licencjackich lub magisterskich oraz prowadzonych przez nas przedmiotów zachęcamy do kontaktu z poszczególnymi Pracownikami.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bioetyka

Zajęcia dla kierunku Biologia, studia magisterskie (semestr zimowy).

- wykład: 15 godz.; prowadzący dr Aleksandra Kilian

- konwersatoria: 15 godz.; prowadzący: dr Aleksandra Kilian, dr Robert Maślak, dr Łukasz Paśko.

-------------------------------------------------------------------------

Biologia bezkręgowców - kurs (I rok studiów Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym, studia I stopnia, sem. zimowy)

- wykład: 30 godz.

- ćwiczenia: 45 godz./grupę 

-------------------------------------------------------------------------

Biologia konserwatorska - wykład (30 godz.) + ćwiczenia (30 godz.) (III rok biologii środowiska, studia I stopnia, sem. zimowy). Prowadzący: dr Zygmunt Dajdok (ZB), dr inż. Marcin Kadej (ZBEiOB), dr Adrian Smolis (ZBEiOB).

-------------------------------------------------------------------------

Edukacja ekologiczna - ćwiczenia (45 godz.) (I rok mgr Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym, studia II stopnia, sem. zimowy).

Koordynator przedmiotu: dr inż. Marcin Kadej

-------------------------------------------------------------------------

Ewolucja świadomości

Zajęcia dla kierunku Biologia człowieka (semestr zimowy).

- wykład: 15 godz.

- konwersatoria: 15 godz.

Prowadzący: dr Aleksandra Kilian, dr Bartosz Borczyk.

-------------------------------------------------------------------------

Minimalizacja, kompensacja i monitoring przyrodniczy - wykład (10 godz.) + ćwiczenia (15 godz.) (II rok ochrona środowiska – specjalności: analityka środowiska, ocena i waloryzacja przyrodnicza, studia II stopnia, sem. zimowy).

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Świerkosz (Muzeum Przyrodnicze UWr), dr inż. Marcin Kadej (ZBEiOB).

-------------------------------------------------------------------------

Podstawy zoologii bezkręgowców - mały kurs (I rok studiów pierwszego stopnia, tzw. studia licencjackie, specjalność: przyroda).

Koordynator przedmiotu: dr Andrzej Bodył

-------------------------------------------------------------------------

Zoologia bezkręgowców - duży kurs (I rok studiów pierwszego stopnia, tzw. studia licencjackie, kierunek biologia).

Koordynator przedmiotu: dr Andrzej Bodył

-------------------------------------------------------------------------

Poradnik czytania nazw łacińskich

-------------------------------------------------------------------------

Informacje z Dziekanatu WNB