zdj74.jpg
zdj115.jpg
IMG_0011.JPG
IMG_0167.JPG
zdj158.jpg
zdj171.jpg
O ochronie europejskich motyli z udziałem Naszych pracowników i studentów PDF Drukuj

Prezentujemy Państwu dwa filmy z cyklu „Chronimy europejskie motyle”. Jego głównymi bohaterami są przeplatka aurinia i czerwończyk fioletek. W filmach tych ukazane są zagrożenia dla siedlisk tych i innych chronionych motyli. Zapraszamy do oglądania.

Powstały one w ramach projektu „Trwałe zachowanie siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo-Zachodniej Polsce” realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia z Wrocławia. Biorą w nim udział także pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem strategicznym projektu jest zachowanie populacji motyli [takich jak: przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), czerwończyk nieparek (L. dispar), modraszek telejus (Maculinea teleius), modraszek nausitous (M. nausithous)] i ich siedlisk chronionych Dyrektywą Siedliskową na obszarze Południowo-Zachodniej Polski.