IMG_0114.JPG
Mirsk - Przemkow 28.05.2012 (42).jpg
pimpinellae_pygidium_s_2_a.jpg
Obraz 1391.jpg
zdj45.jpg
P1010872.jpg
Powołano nowy zakład z trzema pracowniami PDF Drukuj

Miło nam poinformować, że decyzją JM Rektora UWr na mocy Zarządzenia nr 125/2011, z dniem 1 stycznia 2012 roku powołany został do istnienia nowy Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców wraz z trzema Pracowniami:

Jesteśmy Zespołem, który reprezentuje wysoki poziom naukowy, poparty szeregiem publikacji, często w czasopismach wysoko punktowanych, biorącym aktywny udział w najważniejszych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz, to co w dzisiejszej nauce najważniejsze, posiadającym kontakty i współpracującym z naukowcami z najznamienitszych instytucji w Polsce i na świecie.

Wszystkich studentów biologii środowiska oraz ochrony środowiska chętnych do podjęcia badań związanych z szeroko rozumianą taksonomią, systematyką, zoogeografią, biologią, ekologią, monitoringiem przyrodniczym lub ochroną zwierząt bezkręgowych zachęcamy do kontaktu z poszczególnymi Pracownikami.

Serdecznie zapraszamy!