IMG_0167.JPG
verbasci_łuski.jpg
zdj96.jpg
zdj168.jpg
zdj9.jpg
Obraz 125.jpg
Entomologiczne warsztaty terenowe ze Szkotami PDF Drukuj

W dniach 21-31 maja odbywały się terenowe warsztaty entomologiczne zorganizowane przez Pracownię Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców. W warsztatach udział wzięli naukowcy z Zoology Museum, University of Glasgow i National Museums Scotland, Department of Natural Sciences, Edinburgh. Naukową opiekę nad naszymi gośćmi sprawowali pracownicy PBKiOB (prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, dr Adrian Smolis, dr Adam Malkiewicz, dr inż. Marcin Kadej). Zagraniczni goście badali entomofaunę wybranych rezerwatów Dolnego Śląska. Polskie warsztaty były częścią cyklicznych wyjazdów terenowych organizowanych corocznie w różnych częściach Europy przez prestiżowe towarzystwo The Malloch Society.