zdj111.jpg
zdj203.jpg
Nehalennia_speciosa_f.jpg
zdj5.jpg
zdj144.jpg
zdj142.jpg
Seminarium naukowe w Łagowie PDF Drukuj

W dniu 16 kwietnia wzięliśmy udział w seminarium naukowym zorganizowanym w ramach projektu Life+ pt. "Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej". Byliśmy tam na zaproszenie Nadleśnictwa Ruszów (beneficjenta programu Life), które niedawno gościło nas w ramach "Małej Konserwy". Nasz zakład i IBŚ reprezentowali: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, dr inż. Marcin Kadej, dr Zygmunt Dajdok oraz trójka naszych studentów - Joanna Guziak (II rok lic. biol. śr.), Emilia Brzęk (II rok lic. biol. śr.) oraz Arkadiusz Skórski (I rok lic. ZŚP). W czasie seminarium zdobyliśmy nową wiedzę i doświadczenie związane z restytucją i reintrodukcją gatunków. Mieliśmy także okazję do rozmów z osobami zaangażowanymi w ochronę bioróżnorodności.