zdj99.jpg
IMG_0230.JPG
IMG_0011.JPG
zdj177.jpg
zdj158.jpg
zdj95.jpg
"Mała konserwa" cz. I - Trzcinica Wołowska i Dolina Łachy PDF Drukuj

Na początku czerwca 2014 roku odbył się po raz pierwszy wyjazd studentów I roku biologii środowiska do Trzcinicy Wołowskiej zorganizowany przez dra inż. Marcina Kadeja w ramach tzw. "Małej konserwy". Ideą przewodnią "Małej konserwy" jest wspólne poznawanie przyrody Dolnego Śląska i Polski, zwłaszcza miejsc występowania ciekawych, często zagrożonych, ginących lub chronionych gatunków. Naszym przewodnikiem po Dolinie Łachy był absolwent WNB (dawniej Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr) Krzysztof Konieczny - doskonały przyrodnik i pasjonat ochrony przyrody. W czasie pobytu w Trzcinnicy mieliśmy rzadką okazję miedzy innymi do podglądania susłów moręgowanych oraz żołn w ich kolonii. Poznawaliśmy także bezkręgowce terenów otwartych jak i leśnych. Kolejne wyjazdy w ramach "Małej konserwy" już wkrótce.