parajot1.jpg
zdj189.jpg
zdj188.jpg
zdj90.jpg
zdj105.jpg
zdj118.jpg
Nasz udział na Konferencji Naukowej pt. "Środowisko Dolnego Śląska Oczami Przyrodników 2014" PDF Drukuj

W dniach 24-26 IV 2014 roku odbyła się kolejny raz naukowa konferencja organizowana przez SKN Systematyków Roślin i Koło Naukowe Doktorantów Biologii „Cerebrum”. Jej celem było umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia wyników badań dotyczących szeroko pojętej tematyki środowiskowej (obejmującej biologię, ochronę środowiska, geologię, geografię, turystykę, architekturę krajobrazu i inżynierię środowiska), a także promowanie wiedzy o przyrodzie Dolnego Śląska. W ramach konkursu na najlepszy referat wśród trójki najwyżej ocenionych znalazło się wystąpienie naszego doktoranta mgra Radosława Gila (za wykład pt. „W poszukiwaniu nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) na Dolnym Śląsku”).