IMG_0016.JPG
zdj102.jpg
Mirsk - Przemkw 28.05.2012 (77).jpg
zdj32.jpg
IMG_0544 (Custom).JPG
zdj122.jpg
Nowe kierunki studiów PDF Drukuj

Uniwersytet Wrocławski zaprasza kandydatów na nowo utworzone kierunki i specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.

Wśród tegorocznych nowości jest m. in. Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczymstacjonarne studia I stopnia (licencjackie) oraz Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczymstacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

Ten unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony jest dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak chronić i zarządzać zasobami przyrodniczymi, interesują się bioróżnorodnością i ideą zrównoważonego rozwoju, aktywną ochroną przyrody oraz ginących gatunków i ekosystemów. Nauczysz się tutaj korzystania z najnowszych osiągnięć ekologii i biologii konserwatorskiej, dowiesz się, jak rozpoznawać chronione gatunki i siedliska, jak prowadzić badania ekologiczne i monitoring zagrożonych gatunków, jak stosować wiedzę ekonomiczną i prawną w ochronie przyrody, jak rozpoznawać i przeciwdziałać różnorodnym zagrożeniom, jak prowadzić dialog i współpracę na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych.

Program studiów obu stopni, licencjackiego i magisterskiego, oferuje szeroki wachlarz zajęć, przy czym znaczna ich część odbywać się będzie w warunkach terenowych, w najciekawszych przyrodniczo miejscach Polski. Dodatkowo zajęcia będą prowadzone przez praktyków nie tylko z naszego wydziału, ale i instytucji współpracujących przy tworzeniu kierunku. Studia te to zatem niepowtarzalna szansa na kontakty z osobami i instytucjami zawodowo zajmującymi się przyrodą w naszym kraju. To możliwość uzyskania nie tylko szerokiej wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych niezbędnych przy podejmowaniu pracy zawodowej.

Po studiach możesz pracować w instytucjach, których misją jest szeroko pojmowana ochrona przyrody m.in. w parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych, a także agencjach i agendach samorządowych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi. Specjaliści umiejący oceniać wpływy inwestycji na środowisko naturalne poszukiwani są także w jednostkach administracji publicznej oraz takich, które zajmują się zagadnieniami z zakresu ekologii i biologii konserwatorskiej.

Więcej o tym kierunku tutaj

Krótka prezentacja.